Proponowane tematy prac dyplomowych magisterskich w r.ak. 2018/2019