Regulamin dostępu zdalnego

Regulamin dostępu zdalnego

 

 

Przepisy ogólne:

 1. Laboratorium komputerowe i jego zasoby dostępne są zdalnie zarówno dla studentów, doktorantów jak i pracowników Katedry KASK.
 2. Punktem wejścia do Laboratorium jest serwer kask.eti.pg.gda.pl
 3. Uwierzytelnianie odbywa się za pomocą loginu i hasła udostępnionego przez Administratora.
 4. Celem dostępu zdalnego jest umożliwienie realizacji badań i czynności niezbędnych do realizacji badań naukowych i zajęć dydaktycznych.
 5. Zdalnie można korzystać z zasobów laboratoryjnych tylko poza czasem trwania zajęć dydaktycznych.
 6. Aktualne zasady korzystania z komputerów dostępne są po zalogowaniu na serwer dostępowy, czyli kask.eti.pg.gda.pl

Przepisy szczegółowe:

 1. Dostęp zdalny możliwy jest do wszystkich maszyn, jednak w celu ograniczenia kolizji wprowadza się podział:
  1. Studenci:
   1. des01 – des18
   2. apl09
  2. Pracownicy:
   1. des19 – des20
   2. apl10-apl12
   3. apl13
 2. W uzasadnionych przypadkach można korzystać z pozostałych zasobów po uzgodnieniu tego faktu z Administratorem.
 3. Wprowadza się bezwzględny zakaz uruchamiania aplikacji na serwerze dostępowym klastra (apl13) oraz serwerze dostępowym (kask.eti.pg.gda.pl).
 4. Zabrania się uruchamiania nieprzetestowanych aplikacji, które mogą zablokować lub utrudnić dostęp do zasobów innym użytkownikom.
 5. Po zakończeniu obliczeń należy każdorazowo wylogować się z zajmowanej maszyny.
 6. Każdorazowo należy upewnić się,  że wszystkie procesy użytkownika zakończyły działanie w sposób poprawny i nie blokują zasobów.
 7. Zabrania się wykonywania obliczeń na zasobach, z których korzysta inny użytkownik.
 8. Zaleca się by aplikacje nie zajmowały 100% zasobów.
 9. Brak stosowania się do powyższych zasad skutkować będzie blokadą konta.

Przydatne polecenia:

 1. Sprawdzanie kto jest zalogowany, zajętość zasobów itp.:
  1. who – lista zalogowanych użytkowników,
  2. ps aux – lista działających procesów,
  3. top – lista procesów w kolejności obciążenia procesora (domyślnie) i ogólne informacje o dostępności zasobów systemu,
 2. “Zabijanie” procesów (uwaga – standardowy użytkownik może unicestwaić tylko swoje procesy!):
  1. kill -9- “zabicie” procesu o numerze, numer można sprawdzić poprzez polecenie ps aux,
  2. killall- “zabicie” wszystkich procesów o zadanej nazwie,
  3. kill -9 `ps -u-o “pid=”` – “zabicie” wszystkich procesów użytkownika,
 3. Nadawanie niższego/wyższego priorytetu procesom (proszę nie zwiększać priorytetu stosując wartości ujemne!)
  1. nice -n-może wynosić od -20 (najwyższy priorytet) do 19 (najniższy priorytet)
  2. renice -n-p- zmiana priorytetu działających procesów