ZP/618/009/2017_ogłoszenie

  • Katedra ASK informuje o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro finansowanego z projektu „Centrum Doskonałości CD NIWA” na zatrudnienie pracownika w formie umowy zlecenia na wykonanie prac dot. badań z zakresu „Rozpoznania i zastosowania stereologii w naukach morfologicznych przy wykorzystaniu High Performance Computing”. Szczegóły w załączniku.

Załączone pliki