Currently available deployment servers

 • WWW servers
  • Glassfish 3.1.1
  • Glassfish 4.0
  • Glassfish 4.1
  • Apache 2.2.15 + PHP 5.4.45
  • IIS 7.0
 • Database engines
  • MariaDB 5.5.44
  • PostgreSQL 9.2.14
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 (X64) (no MSSQL Express!!!)

All servers are run in 64-bit operating systems in English versions.

Apache

Each desXY.kask workstation has Apache with PHP installed. To host web pages during the laboratories you can create “public_html” directory in your home, set proper permissions so that apache is able to access it and see your pages using “http://localhost/~<nazwa_użytkownika>” address. Apache needs to be able to enter your home directory and the "public_html" directory. It also needs to be able to read the files in the "public_html" directory. You can set home directory permissions form the command line using the following commands: “chmod o+x /home/home_dir_name“.

Redmine and SVN/GIT

Projects needing repositories or software support can use locally installed SVN/GIT repositories and synced with them Redmine service. Further information can be found in Co i jak w laboratorium.

MySQL

MySQL is installed both on db.eti.pg.gda.pl jak and workstations running Linux and Windows. In all cases the database runs on default 3306 port. On workstations access is anonymous (any login) with "mysql" password. Access is allowed only from eti.pg.gda.pl domain. Such anonymous user has admin rights. For databases on the db.eti.pg.gda.pl server please conatact me via e-mail.

On workstations you can edit /etc/mysql/my.cnf file and restart the database via sudo:

sudo nano -w /etc/my.cnf

sudo systemctl stop mysql

sudo systemctl start mysql

MySQL FEDERATED

Aby mieć możliwość korzystania z silnika FEDERATED należy uruchomić niezależny silnik bazy danych. W tym celu należy pobrać binarkę serwera MySQL. Binarkę należy rozpakować gdzieś u siebie w katalogu domowym a następnie wejść do katalogu zawierającego pliki serwera i wykonać polecenie scripts/mysql_install_db –user=. Należy też skonfigurować odpowiednią ilość użytkowników o odpowiednich prawach dostępu za pomocą kerendy GRANT. Serwer uruchamia się poleceniem bin/mysqld_safe –user= –port=10001 –inne opcje a wyłącza poleceniem bin/mysqladmin -u root shutdown (ew. z parametrem -p jeżeli ustawiliśmy jakieś hasło dla root’a). Domyślnie po uruchomieniu serwer nasłuchuje na porcie 10001 (aby to zmienić należy zmienić odpowiedni parametr podczas uruchamiania serwera). Logi serwera lądują do katalogu data.

Taka mała uwaga: należy pamiętać, że jeżeli polecenie mysql wykonamy bez opcji –host (lub -h) to klient będzie się w pierwszej kolejności łączył z serwerem poprzez domyślne gniazdo. W takiej sytuacji niezależnie od tego jaki podamy port, klient połączy się z serwerem oryginalnie dostępnym w fedorze. Żeby tego uniknąć, chcąc podłączyć się do serwera mysql na komputerze des14 za pomocą polecenia mysql należy wykonać polcenie mysql -h des14 -P 10001 -u user -p niezależnie czy łączymy się z des14 czy innego komputera.

MSSQL

MSSQL zainstalowany jest na każdej maszynie roboczej. Konta studenckie mają do tych serwerów pełnię praw administracyjnych. Na każdy z serwerów można łączyć się z dowolnego innego komputera w laboratorium.

Sterownik ODBC jest zainstalowany na każdej stacji roboczej, w razie konieczności użycia takowego należy go skonfigurować jako sterownik użytkownika w Panel Sterowania -> Narzędzia Administracyjne -> Źródła Danych.

PostgreSQL

PostgreSQL is installed on db.eti.pg.gda.pl. It listens on default port 5432. The database is used only for legacy project and is no longer supported.Uwierzytelnianie odbywa się za pomocą wspólnego dla wszystkich loginu i hasła (student/student). Studenci mają prawo do zakładania własnych baz a na stacjach roboczych tworzenia nowych użytkowników. Zarówno na serwerze db.eti.pg.gda.pl jak i na stacjach roboczych należy  Przy łączeniu się należy podawać nazwę istniejącej bazy, do której dany użytkownik ma prawo się podłączyć. W przeciwnym wypadku połączenie się nie uda. W tym celu na każdym komputerze aktywna jest baza template1 i ją należy podawać jako parametr, gdy nie mamy jeszcze utworzonej wlasnej bazy. Nazwę bazy możemy pominąć tylko wtedy, kiedy istnieje baza o identycznej nazwie jak użytkownik. Wtedy polecenie psql podłączy dię do niej automatycznie. W przypadku indywidualnych projektów proszę o kontakt.

Sterownik ODBC jest zainstalowany na każdej stacji roboczej, w razie konieczności użycia takowego należy go skonfigurować jako sterownik użytkownika w Panel Sterowania -> Narzędzia Administracyjne -> Źródła Danych.