Dostępne aplikacje serwerowe i ich wersje

 • Serwery WWW
  • Glassfish 3.1.1
  • Glassfish 4.0
  • Glassfish 4.1
  • Apache 2.2.15 + PHP 5.4.45
  • IIS 7.0
 • Serwery baz danych
  • MariaDB 5.5.44
  • PostgreSQL 9.2.14
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 (X64) (Brak MSSQL Express!!!)

Wszystkie powyższe serwery pracują pod kontrolą systemów 64 bitowych w angielskiej wersji językowej.

Apache

Na każdej stacji roboczej w Linuksie zainstalowany jest Apache wraz z modułem PHP. Aby móc umieszczać swoje strony na lokalnym serwerze należy w katalogu domowym utworzyć katalog “public_html” (o ile jeszcze nie istnieje) i w nim umieszczać swoje strony www. Dostęp do nich odbywa się poprzez adres “http://localhost/~<nazwa_użytkownika>”. Konieczne jest też umożliwienie użytkownikowi apache dostęp do katalogu domowego. Minimalnie uprawnienia jakie powinien mieć nasz katalog domowy to 601 co pozwala innym do niego wejść ale nie pozwala przeglądać jego zawartości. Aby to zrobić należy uruchomić konsolę systemową i wykonać polecenie: “chmod o+x /home/nazwa_katalogu_domowego“. Katalog “public_html” i cała jego zawartość, która ma być dostępna przez www, musi mieć już prawo do czytania dla wszystkich. W razie problemów z dostępem do stron proszę podawać nazwy plików explicite, np. http://localhost/index.html zamiast http://localhost.

Redmine i SVN/GIT

Na potrzeby projektów grupowych (i nie tylko) można uzyskać dostęp do repozytorium SVN/Git oraz systemu zarządzania projektem Redmine znajdujących się na publicznie dostępnym serwerze. W tym celu należy zgłosić się do mnie. Informacje o tym znajdują się na stronie Co i jak w laboratorium.

MySQL

MySQL zainstalowany jest zarówno na serwerze db.eti.pg.gda.pl jak i na lokalnych stacjach roboczych pod Linuksem i Windowsem. W obu przypadkach serwery nasłuchują na portach 3306. Do baz na stacjach roboczych należy logować się anonimowo (dowolny login) z hasłem “mysql” z komputerów w laboratorium (muszą być w domenie eti.pg.gda.pl). Taki użytkownik ma pełnię praw administracyjnych do każdej bazy. Na serwerze użytkownik anonimowy ma pełnię praw do baz test i kasklab. W przypadku konieczności założenia odrębnej bazy danych na serwerze i nadanie do niej uprawnień dla jakiegoś konkretnego użytkownika należy zgłosić się do mnie.

Na stacjach roboczych w systemie Linux zwykły użytkownik może zmieniać konfigurację MySQL oraz zatrzymywać, uruchamiać oraz restartować demona mysqld.
Aby edytować konfigurację należy w konsoli wykonać następujące polecenie:

sudo nano -w /etc/my.cnf

Nano to prosty edytor tekstowy. Zapisywanie zmian: Ctrl+o, wychodzenie z programu Ctrl-x. Reszta poleceń dostępna w helpie.

Zatrzymywanie/uruchamianie/restartowanie demona odbywa się następująco:

sudo systemctl stop mysql

sudo systemctl start mysql

Sterownik ODBC jest zainstalowany na każdej stacji roboczej, w razie konieczności użycia takowego należy go skonfigurować jako sterownik użytkownika w Panel Sterowania -> Narzędzia Administracyjne -> Źródła Danych.

MySQL FEDERATED

Aby mieć możliwość korzystania z silnika FEDERATED należy uruchomić niezależny silnik bazy danych. W tym celu należy pobrać binarkę serwera MySQL. Binarkę należy rozpakować gdzieś u siebie w katalogu domowym a następnie wejść do katalogu zawierającego pliki serwera i wykonać polecenie scripts/mysql_install_db –user=. Należy też skonfigurować odpowiednią ilość użytkowników o odpowiednich prawach dostępu za pomocą kerendy GRANT. Serwer uruchamia się poleceniem bin/mysqld_safe –user= –port=10001 –inne opcje a wyłącza poleceniem bin/mysqladmin -u root shutdown (ew. z parametrem -p jeżeli ustawiliśmy jakieś hasło dla root’a). Domyślnie po uruchomieniu serwer nasłuchuje na porcie 10001 (aby to zmienić należy zmienić odpowiedni parametr podczas uruchamiania serwera). Logi serwera lądują do katalogu data.

Taka mała uwaga: należy pamiętać, że jeżeli polecenie mysql wykonamy bez opcji –host (lub -h) to klient będzie się w pierwszej kolejności łączył z serwerem poprzez domyślne gniazdo. W takiej sytuacji niezależnie od tego jaki podamy port, klient połączy się z serwerem oryginalnie dostępnym w fedorze. Żeby tego uniknąć, chcąc podłączyć się do serwera mysql na komputerze des14 za pomocą polecenia mysql należy wykonać polcenie mysql -h des14 -P 10001 -u user -p niezależnie czy łączymy się z des14 czy innego komputera.

MSSQL

MSSQL zainstalowany jest na każdej maszynie roboczej. Konta studenckie mają do tych serwerów pełnię praw administracyjnych. Na każdy z serwerów można łączyć się z dowolnego innego komputera w laboratorium.

Sterownik ODBC jest zainstalowany na każdej stacji roboczej, w razie konieczności użycia takowego należy go skonfigurować jako sterownik użytkownika w Panel Sterowania -> Narzędzia Administracyjne -> Źródła Danych.

PostgreSQL

Na serwerze db.eti.pg.gda.pl oraz na stacjach roboczych zainstalowany jest serwer PostgreSQL. Nasłuchuje on na porcie 5432. Uwierzytelnianie odbywa się za pomocą wspólnego dla wszystkich loginu i hasła (student/student). Studenci mają prawo do zakładania własnych baz a na stacjach roboczych tworzenia nowych użytkowników. Zarówno na serwerze db.eti.pg.gda.pl jak i na stacjach roboczych należy  Przy łączeniu się należy podawać nazwę istniejącej bazy, do której dany użytkownik ma prawo się podłączyć. W przeciwnym wypadku połączenie się nie uda. W tym celu na każdym komputerze aktywna jest baza template1 i ją należy podawać jako parametr, gdy nie mamy jeszcze utworzonej wlasnej bazy. Nazwę bazy możemy pominąć tylko wtedy, kiedy istnieje baza o identycznej nazwie jak użytkownik. Wtedy polecenie psql podłączy dię do niej automatycznie. W przypadku indywidualnych projektów proszę o kontakt.

Sterownik ODBC jest zainstalowany na każdej stacji roboczej, w razie konieczności użycia takowego należy go skonfigurować jako sterownik użytkownika w Panel Sterowania -> Narzędzia Administracyjne -> Źródła Danych.