Większość materiałów ogólnych związanych z pracami magisterskimi czy inżynierskimi można pobrać ze stron Wydziału. Tam też znajdują się najbardziej aktualne pliki i zarządzenia, więc zalecane jest by w pierwszej kolejności zaglądać tam.