Koło Naukowe „GUT HPC” (Gdańsk University of Technology High Performance Computing)

Prezes: Błażej Galiński, blazej.galinski@gmail.com

Opiekun naukowy: dr inż. Paweł Czarnul

Główny obszar zainteresowań koła są zagadnienia dot. systemów obliczeniowych wysokiej wydajności (SOWW).

 

Koło Naukowe "PG JUG - PG Java User Group"

Prezes: inż. Grzegorz Molicki

Opiekun naukowy: dr inż. Waldemar Korłub, waldemar.korlub@pg.edu.pl

Główny obszar zainteresowań koła to platforma Java i związane z nią technologie.

Więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/PG-JUG-120836721337620/

 

Koło Naukowe "Gradient"

Opiekun naukowy: mgr inż. Adam Brzeski, brzeski@eti.pg.edu.pl

Głównym przedmiotem zainteresowań są zagadnienia z dziedziny sieci neuronowych, włączając uczenie głębokie (deep learning), sieci konwolucyjne oraz sieci rekurencyjne, a także inne nowoczesne techniki uczenia maszynowego, jak np. uczenie ze wzmocnieniem (reinforcement learning).

Więcej infromacji na stronie: http://gradient.eti.pg.gda.pl/