Nagrody naukowe

 
rok przyznania laureat nagrody rodzaj nagrody
2016 dr hab. inż. Paweł Czarnul rektora, indywidualna I stopnia za uzyskanie stopnia dra habilitowanego
dr inż. Tomasz Dziubich rektora, indywidualna III stopnia za działalność naukową w 2015 roku
dr inż. Mariusz Matuszek rektora, II stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe w 2015 roku
2015 dr inż. Paweł Czarnul rektora, indywidualna III stopnia za działalność naukową w 2014 roku
2014 dr inż. Paweł Czarnul rektora, indywidualna II stopnia za działalność naukową w 2013 roku
2013 dr inż. Paweł Czarnul rektora, indywidualna II stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe w 2012 roku
dr inż. Julian Szymański rektora, indywidualna II stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe w 2012 roku
dr inż. Tomasz Boiński rektora, indywidualna II stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe w 2012 roku

 

 

 

Nagrody dydaktyczne

 
rok przyznania laureat nagrody rodzaj nagrody
2016 dr inż. Tomasz Boiński                                                                               dr inż. Tomasz Dziubich                                                                    dr inż. Jarosław Kuchta rektora, zespołowa dla: dr hab. inż. Henryk Lasota, prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, dr inż. Iwona Kochańska, dr inż. Tomasz Dziubich, dr inż. Andrzej Kwiatkowski, mgr inż. Mariusz Rudnicki, dr inż. Jarosław Kuchta, dr inż. Tomasz Boiński, dr hab. inż. Grzegorz Lentka, dr inż. Krzysztof Czarnecki, mgr inż. Jan Schmidt (WETI) – za szczególne osiągnięcia dydaktyczne w 2015 roku
2014 dr inż. Tomasz Boiński rektora, zespołowa II stopnia za szczególne osiągnięcia dydaktyczne w 2013 roku
2013 dr inż. Tomasz Boiński rektora, indywidualna II stopnia za szczególne osiągnięcia dydaktyczne w 2012 roku
2012 prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk                                                        rektora, zespołowa III stopnia dla: prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG, dr hab. inż. Jerzy Balicki, mgr inż. Tomasz Boiński, dr inż. Piotr Brudło, dr inż. Paweł Czarnul, mgr inż. Krystyna Dziubich, dr hab. inż. Krzysztof Giaro, dr inż. Robert Janczewski, dr hab. inż. Wojciech Molisz, dr Paweł Obszarski, dr inż. Piotr Szpryngier, dr inż. Julian Szymański
dr inż. Paweł Czarnul
mgr inż. Tomasz Boiński
dr inż. Piotr Brudło
mgr inż. Krystyna Dziubich
dr inż. Piotr Szpryngier
dr inż. Julian Szymański
2011 prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk                                                       rektora, zespołowa III stopnia  dla: prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG, dr hab. inż. Jerzy Balicki, mgr inż. Tomasz Boiński, dr inż. Piotr Brudło, dr inż. Paweł Czarnul, mgr inż. Krystyna Dziubich, dr hab. inż. Krzysztof Giaro, dr inż. Robert Janczewski, dr hab. inż. Wojciech Molisz, dr Paweł Obszarski, dr inż. Piotr Szpryngier, dr inż. Julian Szymański za szczególne osiągnięcia dydaktyczne w 2010 roku 
dr inż. Tomasz Boiński
dr inż. Piotr Brudło
dr inż. Paweł Czarnul
mgr inż. Krystyna Dziubich
dr inż. Piotr Szpryngier
dr inż. Julian Szymański

 

 

 

Pozostałe nagrody i wyróżnienia

 
rok przyznania laureat nagrody rodzaj nagrody
2016 dr hab. inż. Paweł Czarnul sprawowanie funkcji Prodziekana ds. współpracy i Promocji na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki  w kadencji 2016-2020
dr inż. Tomasz Boiński sprawowanie funkcji pełnomocnika rektora ds. otwartej nauki w kadencji 2016-2020
2015 prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk I nagroda w konkursie „Lider Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015” za umocnienie pozycji Politechniki Gdańskiej jako uczelni rozwijającej nowe technologie, a także za stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla kształcenia „Inżynierów Przyszłości" 
Polska Nagroda Innowacyjności za projekt Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), III Polski Kongres Przedsiębiorczości w Łodzi
GRAND PRIX Smart Metropolia 2015 za dokonania na polu innowacyjności 
dr hab. inż. Paweł Czarnul „Dyplom Roku” praca pt.: Implementacja sekwencji graficznej opartej na algorytmie path tracing wykonywanym równolegle na CPU oraz PGU, mgr inż. Piotr Tybura
dr inż. Tomasz Boiński

rektora, indywidualna II stopnia za szczególne osiągnięcia organizacyjne w 2014 roku

sprawowanie funkcji pełnomocnika rektora ds. otwartej nauki

2014 dr inż. Tomasz Boiński

rektora, indywidualna II stopnia za szczególne osiągnięcia organizacyjne w 2013 roku

sprawowanie funkcji pełnomocnika rektora ds. otwartej nauki

2012 kierownik projektu prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk II Nagroda  - Grand Prix - Targów TECHNICON‐INNOWACJE 2012 za system wspomagania diagnostyki badań endoskopowych przewodu pokarmowego człowieka. „MAYDAY EURO 2012”
Nagroda Specjalna Prezesa Urzędu Patentowego RP dla PG za „SOWIDOCS – System ochrony własności intelektualnej