Oferta Katedry Architektury Systemów Komputerowych skierowana do otoczenia gospodarczego obejmuje współpracę w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych.
Wśród propozycji rozwiązań do wdrożenia i komercjalizacji można wymienić:

  • System archiwizacji i wspomagania badań endoskopowych (gastroenterologia),
  • Pakiet oceny jakości wspomagający projektowanie aplikacji i systemów informatycznych,
  • System przyjaznego dostępu i efektywnego wykonywania zadań na klastrze komputerowym,
  • Pakiet oceny skuteczności tradycyjnych i elektronicznych negocjacji przy realizacji przedsięwzięć projektowych czy biznesowych,
  • Platforma umożliwiająca przetwarzanie danych multimedialnych w sposób strumieniowy w środowisku klastrowym.

Ponadto, Katedra oferuje pomoc merytoryczną (doradztwo, opiniowanie, testowanie, projektowanie i wdrażanie) w zakresie:

  • Budowy dedykowanych systemów informatycznych oraz usług informacyjnych dla zaspokojenia potrzeb społeczeństwa informacyjnego,
  • Optymalnego wyboru środowisk przetwarzania równoległego, rozproszonego i zespołowego oraz adekwatnej strategii zarządzania wykonywaniem zadań obliczeniowych,
  • Zapewnienie jakości systemów i aplikacji internetowych, w tym efektywności funkcjonowania i użyteczności oraz wiarygodności i bezpieczeństwa.