Osiągnięcia

Katedra Architektury Systemów Komputerowych może pochwalić się licznymi osiągnięciami naukowo-badawczymi i badawczo-rozwojowymi. O wysokim poziomie uzyskiwanych wyników badań świadczy znaczący dorobek publikacyjny. Od 2000 roku pracownicy Katedry opublikowali 308 prac, w tym 66 w czasopismach recenzowanych i 16 w najbardziej prestiżowych czasopismach międzynarodowych z Listy Filadelfijskiej.

Katedra posiada również wieloletnie osiągnięcia w zakresie organizacji konferencji naukowych, m.in. Wytwarzanie Gier Komputerowych. Cyklicznie publikowane są monografie z seminariów katedralnych w formie tzw. Kaskbooków

oraz inne książki i monografie.

 

Nasi pracownicy wielokrotnie otrzymywali nagrodę za najlepszy artykuł konferencyjny “Best Paper Award”.

W ramach prac rozwojowych została podpisana umowa licencji dotycząca rozwiązania innowacyjnego „System darmowej wymiany numeracji”. Zgłoszone zostały również rozwiązania innowacyjne „System darmowej wymiany numeracji”, „Architektura MESH dla systemu NGN”, „System sterowania sesją RTP”, współtworzone z Katedrą Teleinformatyki.

Katedra aktywnie uczestniczy w promocji swoich rozwiązań. Prezentuje rozwiązania w ramach Targów Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji. W ostatnich latach były prezentowane rozwiązania innowacyjne takie jak: e-GIT elektroniczny bezprzewodowy przewodnik multimedialny, eGlove – elektroniczna rękawica bezprzewodowa czy A3DM – realizację systemu do zautomatyzowanego tworzenia modeli 3D pomieszczeń.

Katedra aktywnie wspiera ruch wolnego oprogramowania. Czynnie uczestniczy w pracach Centrum Otwartej Nauki PG. Udostępniona została biblioteka do wizualizacji ontologii SOVA publikowana na stronach uniwersytetu Stanford jako wtyczka do środowiska Protage.