Pracownicy naukowo-dydaktyczni/ Research and teaching staff

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
Dyrektor Centrum Informatycznego TASK
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 520
(58) 347 10 18
dr hab. inż. Paweł Czarnul
Kierownik katedry
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 526
(58) 347 12 88
dr inż. Tomasz Boiński
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 530
(58) 347 25 24
dr inż. Tomasz Dziubich
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 524
(58) 347 24 89
dr inż. Waldemar Korłub
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 531
(58) 347 20 03
dr inż. Jarosław Kuchta
Adiunkt
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 531
(58) 347 20 03
dr inż. Mariusz Matuszek
Adiunkt
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 523
(58) 347 18 67
dr inż. Paweł Rościszewski
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 521
(58) 348 61 22
dr inż. Andrzej Sobecki
Specjalista naukowo-techniczny
dr inż. Julian Szymański
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 516
(58) 347 12 30
mgr inż. Adam Brzeski
Asystent
(58) 348 61 22
mgr inż. Jan Cychnerski
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 521
(58) 348 61 62
mgr inż. Karol Draszawka
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 521
(58) 348 61 22
mgr inż. Krystyna Dziubich
Starszy wykładowca
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 518
(58) 347 23 89

Pracownicy inżynieryjno-techniczni/ Technical staff

Pracownicy administracyjni/ Administrative staff

Współpracujący/ Cooperating staff

Doktoranci/ PhD students

mgr inż. Piotr Dryja
mgr inż. Artur Malinowski
mgr inż. Maciej Tyszka
mgr inż. Dawid Zima
mgr inż. Marcin Zadroga
mgr inż. Piotr Orzechowski
Kierownik działu
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki
(58) 347 16 48
mgr inż. Tomasz Gajger
Adam Krzywaniak
mgr inż. Aleksander Rydzewski