Pracownicy naukowo-dydaktyczni/ Research and teaching staff

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
Dyrektor Centrum Informatycznego TASK
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 520
(58) 347 10 18
dr hab. inż. Paweł Czarnul
Kierownik katedry
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 526
(58) 347 12 88
dr inż. Tomasz Boiński
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 530
+48 58 347 25 24
dr inż. Tomasz Dziubich
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 524
(58) 347 24 89
dr inż. Waldemar Korłub
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 531
(58) 347 20 03
dr inż. Jarosław Kuchta
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 531
(58) 347 20 03
dr inż. Mariusz Matuszek
Adiunkt
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 523
(58) 347 18 67
dr inż. Paweł Rościszewski
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 521
+48 58 348 61 22
dr inż. Andrzej Sobecki
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 516
58 347 12 30
dr hab. inż. Julian Szymański
Profesor uczelni
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 516
(58) 347 12 30
mgr inż. Adam Brzeski
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 521
(58) 348 61 62
mgr inż. Jan Cychnerski
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 521
(58) 348 61 62
mgr inż. Karol Draszawka
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 521
(58) 348 61 62
mgr inż. Krystyna Dziubich
Starszy wykładowca
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 518
(58) 347 23 89
mgr inż. Tymoteusz Cejrowski
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 518
+48 58 347 23 89
mgr inż. Piotr Dryja
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 524
mgr inż. Szymon Olewniczak
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 529
(58) 347 17 02
mgr inż. Michał Wójcik
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 523
(58) 347 18 67

Pracownicy inżynieryjno-techniczni/ Technical staff

Pracownicy administracyjni/ Administrative staff

Współpracujący/ Cooperating staff

Doktoranci/ PhD students

mgr inż. Artur Malinowski
mgr inż. Maciej Tyszka
mgr inż. Dawid Zima
mgr inż. Marcin Zadroga
mgr inż. Piotr Orzechowski
Kierownik działu
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki
(58) 347 16 48
mgr inż. Tomasz Gajger
Adam Krzywaniak
mgr inż. Aleksander Rydzewski
mgr inż. Piotr Januszewski