Projekty w realizacji

           
Nazwa programu/rodzaj Działanie Tytuł projektu Kierownik Projektu Instytucja finansująca Projekt partnerski Jednostka realizująca
BZ-badania zlecone - "Optimization of persistent memory MPI I/O API and assessment of suitability of persistent memory for selected parallel applications" dr hab. inż. Paweł Czarnul Intel Technology Poland NIE KASK
BZ-badania zlecone - "Optimized MPI API for persistent memory" dr hab. inż. Paweł Czarnul

Intel Technology Poland

NIE

KASK

Projekty we współrealizacji

           
Nazwa programu/rodzaj Działanie Tytuł projektu Kierownik Projektu Instytucja finansująca Projekt partnerski Jednostka realizująca
INNOTECH  INNOTECH 3 KRICO "Komponent rekomendacji dla inteligentnych chmur obliczeniowych"  prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk NCBiR TAK CI TASK
Program Wsparcia Kosztów Utrzymania Infrastruktury Badawczej PANDA 2 PANDA 2 "Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji" CD NIWA prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk NCBiR NIE CI TASK
Program Innowacyjna Gospodarka                                      (POIG) 2.3 "Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji" CD NIWA  prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk NCBiR NIE CI TASK
Program Innowacyjna Gospodarka                                      (POIG) 2.3 "Mayday EURO 2012 – Superkomputerowa platforma kontekstowej analizy strumieni danych multimedialnych do identyfikacji wyspecjalizowanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń"  prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk NCBiR NIE CI TASK

Projekty zrealizowane

           
Nazwa programu/rodzaj Działanie Tytuł projektu Kierownik Projektu Instytucja finansująca Projekt partnerski Jednostka realizująca
Program Badań Stosowanych PBS 2 IPMed "Internetowa platforma integracji danych i współpracy medycznych zespołów badawczych dla potrzeb ośrodków udarowych" dr inż. Dziubich Tomasz NCBiR TAK KASK
Projekt badawczy OPUS "Modelowanie wydajności, niezawodności i zużycia energii wielopoziomowych systemów równoległych wielkiej skali z uwzględnieniem CPU oraz GPU" dr hab. inż. Paweł Czarnul NCN NIE KASK
BZ-badania zlecone - "Intel Phi Parallel Processing Lab" dr hab. inż. Paweł Czarnul Intel Technology Poland NIE KASK

Projekty krajowe