Studia stacjonarne

Przedmiot Kierunek Poziom Semestr Strumień Specjalność Osoba odpowiedzialna
Wytwarzanie aplikacji internetowych Inf I 1     Dziubich Tomasz
Biznes elektroniczny Inf I 3 Aplikacje   Sobecki Andrzej
Architektura komputerów Inf I 3     Dziubich Tomasz
Platformy technologiczne Inf I 4     Korłub Waldemar
Przetwarzanie rozproszone Inf I 4     Matuszek Mariusz
Sztuczna inteligencja Inf I 4     Szymański Julian
Architektury usług internetowych Inf I 5 Aplikacje   Boiński Tomasz
Administrowanie systemami komputerowymi Inf I 5 Systemy   Boiński Tomasz
Oprogramowanie systemowe Inf I 5 Systemy   Dziubich Tomasz
Systemy agentowe Inf I 5 Systemy   Matuszek Mariusz
Jakość oprogramowania Inf I 6 Aplikacje   Kuchta Jarosław
Narzędzia i aplikacje JEE Inf I 7     Korłub Waldemar
Projektowanie aplikacji internetowych Inf I 7     Kuchta Jarosław
Seminarium dyplomowe inżynierskie Inf I 7     Kuchta Jarosław
Serwisy internetowe .NET Inf I 7     Sobecki Andrzej
Przetwarzanie równoległe CUDA Inf II 1   ARSI Czarnul Paweł
Automatyzacja procesów biznesowych Inf II 1   ARSI Dziubich Krystyna
Metodologia open source Inf II 1   ARSI Boiński Tomasz
Obliczenia równoległe i rozproszone Inf II 1   ARSI Matuszek Mariusz
Systemy obliczeniowe wysokiej wydajności Inf II 1     Czarnul Paweł
Internetowe usługi mobilne (oryg.: Aplikacje mobilne) Inf II 2   ARSI Korłub Waldemar
Architektury wielordzeniowe Inf II 2   ARSI Czarnul Paweł
Inteligentne wyszukiwanie informacji Inf II 2   ARSI Szymański Julian
Metody analizy danych wielkoskalowych Inf II 3   ARSI Szymański Julian
Uczenie maszynowe o wysokiej wydajności Inf II 3   ARSI Czarnul Paweł
Zaawansowane systemy rozproszone Inf II 3   ARSI Czarnul Paweł
Seminarium dyplomowe magisterskie Inf II 3   ARSI Dziubich Tomasz
Dokumentacja i jakość oprogramowania Mechatronika, Wydział Mechaniczny   2     Kuchta Jarosław
Inżynieria Wytwarzania Systemów Wbudowanych EIA+Inf II 2   Sys.Wbud Kuchta Jarosław

 

Studia niestacjonarne

Przedmiot Kierunek Poziom Semestr Strumień Specjalność Osoba odpowiedzialna
Architektura komputerów Inf I 3     Jędruch Andrzej
Biznes elektroniczny Inf I 5     Sobecki Andrzej
Jakość systemów informatycznych Inf II 1     Kuchta Jarosław
Wytwarzanie aplikacji internetowych Inf II 1     Korłub Waldemar
Platformy Technologiczne Inf II 2     Korłub Waldemar
Przetwarzanie zespołowe Inf II 2     Boiński Tomasz
Biznes elektroniczny Inf II 3   ZTI Sobecki Andrzej