ANIMACJA KOMPUTEROWA

zaliczenie przedmiotu (sem. VII, rok 2015/2016)

indeks laboratorium wykład średnia ocena
125585 5,00 3,50 4,25 4,5
131491 - 3,00 - 2
131510 3,55 2,58 3,07 3
131563 4,35 2,83 3,59 3,5
137317 3,90 2,92 3,41 3,5
137319 3,80 3,58 3,69 3,5
137404 4,00 2,42 3,21 3
137406 4,05 3,42 3,73 3,5
143195 4,30 3,17 3,73 3,5
143208 4,80 2,25 3,53 3,5
143210 3,20 3,08 3,14 3
143229 - 2,75 - 2
143230 5,00 3,67 4,33 4,5
143288 5,00 3,00 4,00 4
143312 4,30 3,00 3,65 3,5
143320 4,90 2,83 3,87 4
164235 - 4,00 - 2
164334 - - - 2

Legenda:

 • indeks - numer legitymacji identyfikujący studenta;
 • laboratorium - ocena z laboratorium;
 • wykład - ocena z testu zaliczeniowego;
 • średnia - średnia ocen z laboratorium i z testu zaliczeniowego;
 • ocena - zaokrąglenie średniej.

 

ANIMACJA KOMPUTEROWA

zaliczenie wykładu z 15 grudnia 2015 (sem. VII, rok 2015/2016)

indeks test wybrane poprawne punkty średnia wynik
125585 4 10 9 26 20 3,50
131510 8 13 10 27 14,5 2,58
137317 2 9 9 27 16,5 2,92
137319 1 10 10 30 20,5 3,58
137404 6 11 10 29 13,5 2,42
137406 3 8 8 24 19,5 3,42
143195 7 10 10 30 18 3,17
143208 5 9 7 19 12,5 2,25
143210 9 15 9 21 17,5 3,08
143229 11 15 10 25 15,5 2,75
143230 12 9 9 27 21 3,67
143288 10 9 9 27 17 3,00

Legenda:

 • indeks - numer legitymacji identyfikujący studenta;
 • test - numer wypełnianego zestawu testowego;
 • wybrane - liczba zaznaczonych odpowiedzi (max 40);
 • poprawne - liczba poprawnych odpowiedzi (max 10);
 • punkty = 3 · poprawne - 1 · (wybrane - poprawne),
  test zdany, gdy punkty ≥ 16 (max 30);
 • średnia - średnia liczba punktów z obu pisanych testów;
 • wynik = (średnia + 1) / 6,
  brak zaliczenia wykładu zaznaczony jest kreską;
  ocena końcowa = zaokrąglenie(wynik + laboratorium) / 2.

 

ANIMACJA KOMPUTEROWA

zaliczenie wykładu z 1 grudnia 2015 (sem. VII, rok 2015/2016)

indeks test wybrane poprawne punkty wynik
125585 4 10 6 14 -
131491 9 11 7 17 3,00
131510 7 14 4 2 -
137317 3 10 4 6 -
137319 2 9 5 11 -
137404 8 14 3 -2 -
137406 11 9 6 15 -
143195 14 10 4 6 -
143208 6 18 6 6 -
143210 13 10 6 14 -
143229 1 10 4 6 -
143230 12 9 6 15 -
143288 10 9 4 7 -
143312 15 15 8 17 3,00
143320 5 8 6 16 2,83

Legenda:

 • indeks - numer legitymacji identyfikujący studenta;
 • test - numer wypełnianego zestawu testowego;
 • wybrane - liczba zaznaczonych odpowiedzi (max 40);
 • poprawne - liczba poprawnych odpowiedzi (max 10);
 • punkty = 3 · poprawne - 1 · (wybrane - poprawne),
  test zdany, gdy punkty ≥ 16 (max 30);
 • wynik = (punkty + 1) / 6,
  brak zaliczenia wykładu zaznaczony jest kreską;
  ocena końcowa = zaokrąglenie(wynik + laboratorium) / 2.

 

ANIMACJA KOMPUTEROWA

zaliczenie laboratorium (sem. VII, rok 2015/2016)

indeks zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 zadanie 4 zadanie 5 punkty wynik
125585 10 10 10 10 10 50 5
131491 10 - - - - 10 -
131510 9 - 8,5 10 8 35,5 3,55
131563 10 8 7 8,5 10 43,5 4,35
137317 10 10 9 10 - 39 3,9
137319 10 10 8 10 - 38 3,8
137404 10 10 - 10 10 40 4
137406 7,5 6 7 10 10 40,5 4,05
143195 6 7 10 10 10 43 4,3
143208 10 10 8 10 10 48 4,8
143210 4 4 7 7 10 32 3,2
143229 - - - - - 0 -
143230 10 10 10 10 10 50 5
143288 10 10 10 10 10 50 5
143312 7,5 8,5 9 10 8 43 4,3
143320 10 10 9 10 10 49 4,9
164235 - - - - - 0 -
164334 - - - - - 0 -

Legenda:

 • indeks - numer legitymacji identyfikujący studenta;
 • zadanie 1 - zadanie pierwsze;
 • zadanie 2 - zadanie drugie;
 • zadanie 3 - zadanie trzecie;
 • zadanie 4 - zadanie czwarte;
 • zadanie 5 - zadanie piąte;
 • punkty - suma punktów ze wszystkich zadań;
 • wynik = punkty / 10,
  brak zaliczenia laboratorium (punkty < 30) zaznaczony jest kreską;
  ocena końcowa = zaokrąglenie(wykład + wynik) / 2.

 

COMPUTER ANIMATION for Erasmus students

test - 17th December 2015 (year 2015/2016))

student test chosen correct points result
164235 1 17 10 23 4,00
164334 2 19 5 1 -

Legend:

 • student - student identification card number;
 • test - test set number;
 • chosen - number of chosen answers (max 40);
 • correct - number of chosen correct answers (max 10);
 • points = 3 · correct - 1 · (chosen - correct),
  test passed, if points ≥ 16 (max 30);
 • result - lecture mark (lack of pass is denoted by a dash),
  result = (points + 1) / 6,
  subject mark = round( laboratory mark + lecture mark ) / 2,
  possible values of subject mark: 3 (Satisfactory), 3.5 (Over Satisfactory), 4 (Good), 4.5 (Over Good), 5 (Very Good), 5.5 (Excellent).