ANIMACJA KOMPUTEROWA

zaliczenie przedmiotu (sem. VII, rok 2016/2017)

indeks laboratorium wykład średnia ocena
131491 3,85 3,00 3,43 3,5
137198 3,60 4,50 4,05 4
137380 3,10 4,50 3,80 4
140161 3,45 4,17 3,81 4
143203 2,85 5,17 4,01 4
143229 3,15 2,75 2,95 3
143274 3,30 3,00 3,15 3
143295 3,65 4,67 4,16 4
143302 3,05 4,17 3,61 3,5
143354 5,00 3,83 4,42 4,5
143385 3,65 4,00 3,83 4
149379 3,25 5,17 4,21 4
149386 3,03 4,67 3,85 4
149394 2,85 4,17 3,51 3,5
149409 3,80 5,17 4,48 4,5
149410 3,20 3,83 3,52 3,5
149421 3,85 3,75 3,80 4
149422 3,00 3,00 3,00 3
149433 2,80 4,17 3,48 3,5
149439 2,95 4,17 3,56 3,5
149451 3,20 4,00 3,60 3,5
149456 2,90 3,67 3,28 3,5
149460 3,85 3,67 3,76 4
149463 3,20 3,00 3,10 3
149475 3,10 4,17 3,63 3,5
149516 3,80 5,00 4,40 4,5
149537 3,05 4,50 3,78 4
149549 2,90 3,08 2,99 3
149591 4,10 4,17 4,13 4
149596 3,55 5,17 4,36 4,5
149711 3,60 5,17 4,38 4,5

Legenda:

 • indeks - numer legitymacji identyfikujący studenta;
 • laboratorium - ocena z laboratorium;
 • wykład - ocena z testu zaliczeniowego;
 • średnia - średnia ocen z laboratorium i z testu zaliczeniowego;
 • ocena - zaokrąglenie średniej.

 

ANIMACJA KOMPUTEROWA

zaliczenie wykładu z 20 grudnia 2016 (sem. VII, rok 2016/2017)

indeks test wybrane poprawne punkty średnia wynik
149421 2 10 10 30 21,5 3,75
149463 3 10 8 22 17 3,00
149549 1 10 9 26 17,5 3,08

Legenda:

 • indeks - numer legitymacji identyfikujący studenta;
 • test - numer wypełnianego zestawu testowego;
 • wybrane - liczba zaznaczonych odpowiedzi (max 40);
 • poprawne - liczba poprawnych odpowiedzi (max 10);
 • punkty = 3 · poprawne - 1 · (wybrane - poprawne),
  test zdany, gdy punkty ≥ 16 (max 30);
 • średnia - średnia liczba punktów z obu pisanych testów;
 • wynik = (średnia + 1) / 6,
  brak zaliczenia wykładu zaznaczony jest kreską;
  ocena końcowa = zaokrąglenie(wynik + laboratorium) / 2.

 

ANIMACJA KOMPUTEROWA

zaliczenie wykładu z 15 grudnia 2016 (sem. VII, rok 2016/2017)

indeks test wybrane poprawne punkty wynik
137198 11 10 9 26 4,50
137380 29 10 9 26 4,50
140161 16 12 9 24 4,17
143203 3 10 10 30 5,17
143274 22 7 6 17 3,00
143295 19 9 9 27 4,67
143302 20 8 8 24 4,17
143354 2 10 8 22 3,83
143385 4 9 8 23 4,00
149379 8 10 10 30 5,17
149386 1 13 10 27 4,67
149394 24 8 8 24 4,17
149409 7 10 10 30 5,17
149410 6 10 8 22 3,83
149421 10 11 6 13 -
149422 9 7 6 17 3,00
149433 12 8 8 24 4,17
149439 23 8 8 24 4,17
149451 15 9 8 23 4,00
149456 14 7 7 21 3,67
149460 13 11 8 21 3,67
149463 21 16 7 12 -
149475 26 8 8 24 4,17
149516 28 11 10 29 5,00
149537 17 10 9 26 4,50
149549 18 15 6 9 -
149591 27 8 8 24 4,17
149596 25 10 10 30 5,17
149711 5 10 10 30 5,17

Legenda:

 • indeks - numer legitymacji identyfikujący studenta;
 • test - numer wypełnianego zestawu testowego;
 • wybrane - liczba zaznaczonych odpowiedzi (max 40);
 • poprawne - liczba poprawnych odpowiedzi (max 10);
 • punkty = 3 · poprawne - 1 · (wybrane - poprawne),
  test zdany, gdy punkty ≥ 16 (max 30);
 • wynik = (punkty + 1) / 6,
  brak zaliczenia wykładu zaznaczony jest kreską;
  ocena końcowa = zaokrąglenie(wynik + laboratorium) / 2.

 

ANIMACJA KOMPUTEROWA

zaliczenie laboratorium (sem. VII, rok 2016/2017)

indeks zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 zadanie 4 zadanie 5 punkty wynik
131491 10 10 10 8,5 - 38,5 3,85
137198 9,5 10 8 8,5 - 36 3,6
137380 7 7,5 7 9,5 - 31 3,1
140161 9 8 9 8,5 - 34,5 3,45
143203 8,5 8,5 6 5,5 - 28,5 2,85
143229 9,5 8 7,5 6,5 - 31,5 3,15
143274 9 7 8,5 8,5 - 33 3,3
143295 10 8,5 10 8 - 36,5 3,65
143302 8 8 6 8,5 - 30,5 3,05
143354 10 10 10 10 10 50 5
143385 10 8 10,5 8 - 36,5 3,65
149379 7,5 8 8,5 8,5 - 32,5 3,25
149386 8,75 8 7 6,5 - 30,25 3,025
149394 7 7 6 8,5 - 28,5 2,85
149409 9,5 10 10 8,5 - 38 3,8
149410 8,5 8 7 8,5 - 32 3,2
149421 10 10 10 8,5 - 38,5 3,85
149422 7 8 7 8 - 30 3
149433 7 7 7 7 - 28 2,8
149439 8 7 6 8,5 - 29,5 2,95
149451 5 5 6 7 9 32 3,2
149456 7 8 7 7 - 29 2,9
149460 10 10 10 8,5 - 38,5 3,85
149463 6 4 6 7 9 32 3,2
149475 7,5 8 7 8,5 - 31 3,1
149516 9,5 10 10 8,5 - 38 3,8
149537 9,5 8 6,5 6,5 - 30,5 3,05
149549 8 8 6,5 6,5 - 29 2,9
149591 9,5 8 6 8,5 9 41 4,1
149596 10 9 8 8,5 - 35,5 3,55
149711 7 10 9 10 - 36 3,6

Legenda:

 • indeks - numer legitymacji identyfikujący studenta;
 • zadanie 1 - zadanie pierwsze;
 • zadanie 2 - zadanie drugie;
 • zadanie 3 - zadanie trzecie;
 • zadanie 4 - zadanie czwarte;
 • zadanie 5 - zadanie piąte;
 • punkty - suma punktów ze wszystkich zadań;
 • wynik = punkty / 10,
  brak zaliczenia laboratorium (punkty < 30) zaznaczony jest kreską;
  ocena końcowa = zaokrąglenie(wykład + wynik) / 2.