ANIMACJA KOMPUTEROWA

zaliczenie przedmiotu (sem. VII, rok 2017/2018)

indeks laboratorium wykład średnia ocena
131456 3,00 5,17 4,08 4
143248 3,50 3,50 3,50 3,5
143307 3,50 3,33 3,42 3,5
149042 3,48 3,92 3,70 3,5
149382 3,50 4,33 3,92 4
149428 3,70 3,50 3,60 3,5
149446 2,70 3,50 3,10 3
149572 2,70 3,33 3,02 3
155021 3,00 3,33 3,17 3
155043 3,10 3,67 3,38 3,5
155057 3,10 3,50 3,30 3,5
155069 2,80 3,00 2,90 3
155093 3,95 5,17 4,56 4,5
155104 3,50 3,83 3,67 3,5
155106 3,75 4,50 4,13 4
155111 3,50 4,17 3,83 4
155114 4,05 4,17 4,11 4
155115 3,40 4,67 4,03 4
155124 2,98 3,25 3,11 3
155138 3,50 4,33 3,92 4
155141 3,65 3,83 3,74 3,5
155147 4,00 5,00 4,50 4,5
155149 2,80 5,17 3,98 4
155159 3,80 4,67 4,23 4
155164 2,95 3,67 3,31 3,5
155172 3,20 2,83 3,02 3
155177 3,05 5,17 4,11 4
155190 3,45 2,75 3,10 3
155209 4,55 3,67 4,11 4
155213 3,75 5,00 4,38 4,5
155221 3,50 3,50 3,50 3,5
157233 3,75 4,67 4,21 4

Legenda:

 • indeks - numer legitymacji identyfikujący studenta;
 • laboratorium - ocena z laboratorium;
 • wykład - ocena z testu zaliczeniowego;
 • średnia - średnia ocen z laboratorium i z testu zaliczeniowego;
 • ocena - zaokrąglenie średniej.

 

ANIMACJA KOMPUTEROWA

zaliczenie wykładu z 18 grudnia 2017 (sem. VII, rok 2017/2018)

indeks test wybrane poprawne punkty średnia wynik
131456 7 10 10 30 30 5,17
149042 3 10 10 30 22,5 3,92
149382 2 11 9 25 25 4,33
155124 4 10 8 22 18,5 3,25
155141 6 11 10 29 22 3,83
155190 1 11 9 25 15,5 2,75
155221 5 10 9 26 20 3,50

Legenda:

 • indeks - numer legitymacji identyfikujący studenta;
 • test - numer wypełnianego zestawu testowego;
 • wybrane - liczba zaznaczonych odpowiedzi (max 40);
 • poprawne - liczba poprawnych odpowiedzi (max 10);
 • punkty = 3 · poprawne - 1 · (wybrane - poprawne),
  test zdany, gdy punkty ≥ 16 (max 30);
 • średnia - średnia liczba punktów z obu pisanych testów;
 • wynik = (średnia + 1) / 6,
  brak zaliczenia wykładu zaznaczony jest kreską;
  ocena końcowa = zaokrąglenie(wynik + laboratorium) / 2.

 

ANIMACJA KOMPUTEROWA

zaliczenie wykładu z 11 grudnia 2017 (sem. VII, rok 2017/2018)

indeks test wybrane poprawne punkty wynik
143248 26 8 7 20 3,50
143307 14 9 7 19 3,33
149042 16 9 6 15 -
149428 6 12 8 20 3,50
149446 25 12 8 20 3,50
149572 18 9 7 19 3,33
155021 30 9 7 19 3,33
155043 15 7 7 21 3,67
155057 10 8 7 20 3,50
155069 28 15 8 17 3,00
155093 22 10 10 30 5,17
155104 13 10 8 22 3,83
155106 1 10 9 26 4,50
155111 23 8 8 24 4,17
155114 24 8 8 24 4,17
155115 21 9 9 27 4,67
155124 19 13 7 15 -
155138 20 11 9 25 4,33
155141 11 9 6 15 -
155147 3 11 10 29 5,00
155149 27 10 10 30 5,17
155159 29 9 9 27 4,67
155164 9 11 8 21 3,67
155172 17 8 6 16 2,83
155177 4 10 10 30 5,17
155190 8 10 4 6 -
155209 7 11 8 21 3,67
155213 2 11 10 29 5,00
155221 12 10 6 14 -
157233 5 9 9 27 4,67

Legenda:

 • indeks - numer legitymacji identyfikujący studenta;
 • test - numer wypełnianego zestawu testowego;
 • wybrane - liczba zaznaczonych odpowiedzi (max 40);
 • poprawne - liczba poprawnych odpowiedzi (max 10);
 • punkty = 3 · poprawne - 1 · (wybrane - poprawne),
  test zdany, gdy punkty ≥ 16 (max 30);
 • wynik = (punkty + 1) / 6,
  brak zaliczenia wykładu zaznaczony jest kreską;
  ocena końcowa = zaokrąglenie(wynik + laboratorium) / 2.

 

ANIMACJA KOMPUTEROWA

zaliczenie laboratorium (sem. VII, rok 2017/2018)

indeks zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 zadanie 4 zadanie 5 punkty wynik
131456 10 10 10 - - 30 3
143248 9 10 6 10 - 35 3,5
143307 7 10 10 8 - 35 3,5
149042 7 8,75 9 10 - 34,75 3,48
149382 7 10 10 8 - 35 3,5
149428 9 10 8 10 - 37 3,7
149446 9 8 - 10 - 27 2,7
149572 9 8 - 10 - 27 2,7
155021 6 6,5 8,5 9 - 30 3
155043 8,5 8,5 4 10 - 31 3,1
155057 8 9 5 9 - 31 3,1
155069 10 8 - 10 - 28 2,8
155093 9,5 10 10 10 - 39,5 3,95
155104 9 6,5 10 9,5 - 35 3,5
155106 10 8,5 10 9 - 37,5 3,75
155111 8 8 9 10 - 35 3,5
155114 9,5 10 11 10 - 40,5 4,05
155115 7 9 9 9 - 34 3,4
155124 9,5 9,25 11 - - 29,75 2,98
155138 7 9 9 10 - 35 3,5
155141 9 8 5 7,5 7 36,5 3,65
155147 10 9 11 10 - 40 4
155149 10 8 - 10 - 28 2,8
155159 10 10 10 8 - 38 3,8
155164 9,5 8 5 7 - 29,5 2,95
155172 8 8 6 10 - 32 3,2
155177 9 7,5 5 9 - 30,5 3,05
155190 9 10 10 5,5 - 34,5 3,45
155209 8,5 8 9 10 10 45,5 4,55
155213 9,5 10 8 10 - 37,5 3,75
155221 9 8 9 9 - 35 3,5
157233 10 9,5 8 10 - 37,5 3,75

Legenda:

 • indeks - numer legitymacji identyfikujący studenta;
 • zadanie 1 - zadanie pierwsze;
 • zadanie 2 - zadanie drugie;
 • zadanie 3 - zadanie trzecie;
 • zadanie 4 - zadanie czwarte;
 • zadanie 5 - zadanie piąte;
 • punkty - suma punktów ze wszystkich zadań;
 • wynik = punkty / 10,
  brak zaliczenia laboratorium (punkty < 30) zaznaczony jest kreską;
  ocena końcowa = zaokrąglenie(wykład + wynik) / 2.