ANIMACJA KOMPUTEROWA

zaliczenie przedmiotu (sem. VII, rok 2018/2019)

indeks laboratorium wykład średnia ocena
143334 4,00 4,50 4,25 4,5
144204 4,13 3,50 3,81 4
149391 4,44 4,17 4,30 4,5
149444 3,44 3,83 3,64 3,5
149500 3,13 4,50 3,81 4
149512 3,94 3,67 3,80 4
153238 3,81 3,67 3,74 3,5
153277 5,00 4,00 4,50 4,5
154871 3,75 2,50 3,13 3
154931 4,81 3,67 4,24 4
155060 4,63 4,33 4,48 4,5
155086 4,94 3,17 4,05 4
155097 4,28 2,83 3,56 3,5
155099 3,75 3,67 3,71 3,5
155148 3,50 3,00 3,25 3,5
155171 3,25 3,42 3,33 3,5
155172 3,20 2,83 3,02 3
155204 4,13 2,83 3,48 3,5
155210 3,94 2,83 3,39 3,5
155219 3,81 3,83 3,82 4
160253 4,00 4,00 4,00 4
160284 3,50 3,58 3,54 3,5
160320 5,13 3,83 4,48 4,5
160321 5,13 4,17 4,65 4,5
160336 5,00 3,50 4,25 4,5
160427 4,69 3,17 3,93 4
160470 4,00 4,00 4,00 4
160481 4,88 4,67 4,77 5
160522 5,13 4,33 4,73 4,5
160818 3,97 3,83 3,90 4
160865 5,25 4,00 4,63 4,5
160873 5,13 3,83 4,48 4,5

Legenda:

 • indeks - numer legitymacji identyfikujący studenta;
 • laboratorium - ocena z laboratorium;
 • wykład - ocena z testu zaliczeniowego;
 • średnia - średnia ocen z laboratorium i z testu zaliczeniowego;
 • ocena - zaokrąglenie średniej.

 

ANIMACJA KOMPUTEROWA

zaliczenie wykładu z 14 stycznia 2019 (sem. VII, rok 2018/2019)

indeks test wybrane poprawne punkty średnia wynik
154871 1 10 9 26 14 2,50
155171 3 9 9 27 19,5 3,42
160284 2 10 9 26 20,5 3,58

Legenda:

 • indeks - numer legitymacji identyfikujący studenta;
 • test - numer wypełnianego zestawu testowego;
 • wybrane - liczba zaznaczonych odpowiedzi (max 40);
 • poprawne - liczba poprawnych odpowiedzi (max 10);
 • punkty = 3 · poprawne - 1 · (wybrane - poprawne),
  test zdany, gdy punkty ≥ 16 (max 30);
 • średnia - średnia liczba punktów z obu pisanych testów;
 • wynik = (średnia + 1) / 6,
  brak zaliczenia wykładu zaznaczony jest kreską;
  ocena końcowa = zaokrąglenie(wynik + laboratorium) / 2.

 

ANIMACJA KOMPUTEROWA

zaliczenie wykładu z 21 grudnia 2018 (sem. VII, rok 2018/2019)

indeks test wybrane poprawne punkty wynik
143334 4 14 10 26 4,50
144204 14 8 7 20 3,50
149391 24 8 8 24 4,17
149444 17 14 9 22 3,83
149500 7 14 10 26 4,50
149512 30 15 9 21 3,67
153238 8 7 7 21 3,67
153277 22 13 9 23 4,00
154871 13 10 3 2 -
154931 25 15 9 21 3,67
155060 6 11 9 25 4,33
155086 27 10 7 18 3,17
155097 21 8 6 16 2,83
155099 9 15 9 21 3,67
155148 12 11 7 17 3,00
155171 23 8 5 12 -
155204 29 20 9 16 2,83
155210 2 8 6 16 2,83
155219 10 14 9 22 3,83
160253 15 13 9 23 4,00
160284 1 13 7 15 -
160320 20 10 8 22 3,83
160321 26 12 9 24 4,17
160336 3 12 8 20 3,50
160427 31 10 7 18 3,17
160470 28 13 9 23 4,00
160481 19 9 9 27 4,67
160522 11 11 9 25 4,33
160818 5 18 10 22 3,83
160865 18 13 9 23 4,00
160873 16 10 8 22 3,83

Legenda:

 • indeks - numer legitymacji identyfikujący studenta;
 • test - numer wypełnianego zestawu testowego;
 • wybrane - liczba zaznaczonych odpowiedzi (max 40);
 • poprawne - liczba poprawnych odpowiedzi (max 10);
 • punkty = 3 · poprawne - 1 · (wybrane - poprawne),
  test zdany, gdy punkty ≥ 16 (max 30);
 • wynik = (punkty + 1) / 6,
  brak zaliczenia wykładu zaznaczony jest kreską;
  ocena końcowa = zaokrąglenie(wynik + laboratorium) / 2.

 

ANIMACJA KOMPUTEROWA

zaliczenie laboratorium (sem. VII, rok 2018/2019)

indeks zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 zadanie 4 zadanie 5 punkty wynik
143334 6 9 9 8 8 40 4
144204 9 5,5 8,5 10 8,25 41,25 4,13
149391 9 8,5 8 10 8,88 44,38 4,44
149444 6 7,5 6 8 6,88 34,38 3,44
149500 6 7,5 5,5 6 6,25 31,25 3,13
149512 6 7,5 8 10 7,88 39,38 3,94
153238 8 7,5 6 9 7,63 38,13 3,81
153277 10 10 10 10 10 50 5
154871 4 10 6 10 7,5 37,5 3,75
154931 7,5 10 10 11 9,63 48,13 4,81
155060 9 10 8 10 9,25 46,25 4,63
155086 10 8 10,5 11 9,88 49,38 4,94
155097 9 8 8,25 9 8,56 42,81 4,28
155099 4 10 7 9 7,5 37,5 3,75
155148 7,5 7,5 6 7 7 35 3,5
155171 6 7,5 4 8,5 6,5 32,5 3,25
155172 8 8 6 10 - 32 3,2
155204 6 10 8 9 8,25 41,25 4,13
155210 6 7,5 8 10 7,88 39,38 3,94
155219 6 7,5 8 9 7,63 38,13 3,81
160253 5 7,5 9,5 10 8 40 4
160284 6 6 6 10 7 35 3,5
160320 10 10 11 10 10,25 51,25 5,13
160321 10 10 11 10 10,25 51,25 5,13
160336 10 9 11 10 10 50 5
160427 10 7,5 10 10 9,38 46,88 4,69
160470 7 7 8 10 8 40 4
160481 10 10 8 11 9,75 48,75 4,88
160522 9 10 11 11 10,25 51,25 5,13
160818 6 7,5 8,25 10 7,94 39,69 3,97
160865 10 10 11 11 10,5 52,5 5,25
160873 10 10 10 11 10,25 51,25 5,13

Legenda:

 • indeks - numer legitymacji identyfikujący studenta;
 • zadanie 1 - zadanie pierwsze;
 • zadanie 2 - zadanie drugie;
 • zadanie 3 - zadanie trzecie;
 • zadanie 4 - zadanie czwarte;
 • zadanie 5 - zadanie piąte;
 • punkty - suma punktów ze wszystkich zadań;
 • wynik = punkty / 10,
  brak zaliczenia laboratorium (punkty < 30) zaznaczony jest kreską;
  ocena końcowa = zaokrąglenie(wykład + wynik) / 2.