Pomorskie Laboratorium Zarządzania Kryzysowego

Otrzymaliśmy finansowanie dla projektu Pomorskie Laboratorium Zarządzania Kryzysowego na Politechnice Gdańskiej (PLZK).