Pomorskie Laboratorium Zarządzania Kryzysowego

Otrzymaliśmy dofinansowanie dla projektu Pomorskie Laboratorium Zarządzania Kryzysowego na Politechnice Gdańskiej (PLZK) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pomorskie Laboratorium Zarządzania Kryzysowego to nowoczesne i innowacyjne narzędzie do badania metod zarządzania i udziału w akcjach mających na celu przeciwdziałanie i minimalizację skutków sytuacji kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe (np. powodzie, pożary lasów), katastrofy ekologiczne (np. awarie, których skutkiem jest niekontrolowana emisja gazów lub cieczy toksycznych), ataki terrorystyczne (włączając w to również działania wojenne).