Stopień doktora habilitowanego dla Jana Daciuka

W dniu 11 lipca 2017 r. Jan Daciuk uzyskał stopień doktora habilitowanego.