TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH

Tematy prac dyplomowych inżynierskich

W roku akademickim 2018/2019 Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych proponuje następujące tematy pracy dyplomowych inżynierskich.

Tematy prac dyplomowych inżynierskich 2018/2019, kierunek Informatyka, KISI

1. „Lepszy Moodle”sterowany arkuszem kalkulacyjnym

2. Interaktywny system akwizycji przykładów do uczenia systemu rozpoznawania mowy

3. Wielokryterialny system wyszukiwania utworów muzycznych na podstawie fragmentów melodii

4. Gra edukacyjna przeznaczona dla dzieci, wykorzystująca dane z czujników, w które wyposażony jest smartfon

5. Wirtualny trójwymiarowy atlas anatomiczny

6. System rehabilitujący zaburzenia równowagi z wykorzystaniem jaskini rzeczywistości wirtualnej oraz techniki motion capture

7. Wizualizacja trójwymiarowych danych radiologicznych

8. Adaptacja silnika gier Unreal Engine do jaskiń rzeczywistości wirtualnej w Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej

9. Modułowa implementacja kaskadowego detektora obiektów

10. Gra zręcznościowa reagująca na emocje gracza [podjęty]

11. Wieloosobowa sieciowa gra karciana [podjęty]

12. Gra wyścigowa w środowisku Unity [podjęty]

13. Wieloplatformowa strategiczna gra turowa [podjęty]

14. Gra przeglądarkowa reagująca na emocje gracza [podjęty]

15. Biometryczna koperta cyfrowa do bezpiecznego przesyłania dokumentów elektronicznych