TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH

Propozycje tematów grupowych projektów dyplomowych inżynierskich na rok akadademicki 2020/2021
Wszystkie tematy przewidziane są dla 2-4-osobowych zespołów wykonawców; nie dotyczy to studiów niestacjonarnych oraz osób posiadających zgodę Dziekana na samodzielną realizację projektu dyplomowego. Opiekun projektu może określić preferowaną liczbę wykonawców lub rodzaj studiów (stacjonarne/niestacjonarne).

Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych

1. Gra edukacyjna wspomagająca naukę matematyki
2. Program umożliwiający zbieranie, przetwarzanie i etykietowanie danych biometrycznych użytkownika systemu Windows
3. Narzędzie do dopasowywania wielokątów znajdujących się na zdjęciach otrzymanych z kamery stereoskopowej
4. Moduł do automatycznej redukcji złożoności siatki wielokątów
5. Wirtualny symulator obrabiarki
6. Wirtualny garncarz
7. Zaczarowany ołówek 3D
8. Program do określania położeń użytkowników jaskini LZWP na podstawie położenia stóp
9. System wspomagający prowadzenie zajęć projektowych z przedmiotu Konstrukcja kompilatorów
10. PL-CELEB: zastosowanie metod głębokiego uczenia i widzenia komputerowego w celu utworzenia polskiej bazy danych do trenowania systemów rozpoznawania mówcy
11. Komputerowy system wsparcia gier fabularnych
12. Gra platformowa z elementami kooperacji oparta na OpenGL
13. Proceduralne generowanie terenu 3D z wizualizacją przy użyciu OpenGL
14. Kooperacyjna gra logiczna w środowisku Unity
15. Drużynowa gra terenowa z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości
16. Rozpoznawanie nietypowych i naturalnych znaczników AR