TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH

Przypisania studenta do tematu pracy dyplomowej dokonuje opiekun danego tematu. W związku z tym studenci zainteresowani konkretnym tematem powinni skontaktować się z opiekunem tego tematu w celu uzyskania jego zgody na podjęcie się przez studenta realizacji pracy dyplomowej określonej wybranym tematem.
 1.   1. Analizator składniowy dla języka polskiego z użyciem głębokich sieci neuronowych
 2.   2. Analiza dostępności kodów źródłowych algorytmów widzenia stereoskopowego i możliwości ich modyfikacji
 3.   3. Analiza scen w scenariuszach filmowych
 4.   4. Gra ekologiczna promująca ochronę pszczół „Dzień z życia pszczoły”
 5.   5. Gra w chowanego w środowisku wirtualnym z wykorzystaniem silnika Unreal Engine
 6.   6. Metoda wieloczynnikowej analizy zachowań na Giełdzie Papierów Wartościowych z wykorzystaniem metod głębokiego uczenia
 7.   7. Metody automatycznej segmentacji obrazów kolorowych
 8.   8. Metody optymalizacji czasowej algorytmów detekcji obiektów graficznych w ramach ciągłego monitoringu roju pszczół
 9.   9. Metody poprawy jakości i czytelności zdjęć
 10. 10. Metody śledzenia wzroku w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem kamer lub sensorów głębi
 11. 11. Narzędzie do automatycznej ekstrakcji wątków fabuły z tekstu scenariusza filmowego
 12. 12. Neuronowy, semantyczny model języka
 13. 13. Nowoczesne techniki renderowania grafiki wykorzystujące DirectX 12 Ultimate
 14. 14. Ocena efektywności metod ekstrakcji cech w zadaniu uwierzytelniania użytkownika na podstawie danych behawioralnych
 15. 15. Opracowanie i walidacja kryteriów oceny jakości fotografii w czasie rzeczywistym
 16. 16. Platforma rzeczywistości wirtualnej do testowania algorytmów sterowania pojazdem autonomicznym
 17. 17. Porównanie algorytmów sztucznej inteligencji w grach wyścigowych
 18. 18. Porównanie zaawansowanych technik renderowania sceny w środowiskach OpenGL i Unity
 19. 19. Program do ujednoznaczniania oznaczeń kategorii składniowych słów z wykorzystaniem sieci neuronowych
 20. 20. Rozpoznawanie emocji z wykorzystaniem biosygnałów
 21. 21. Silnik gry z mechanizmem rozpadania się obiektów
 22. 22. Symulator szkoleniowy dotyczący obrony przed bronią masowego rażenia
 23. 23. Symulator szkoleniowy dotyczący zachowania podczas pożaru
 24. 24. Symulator środowisk różnych planet wraz z systemem uczenia agenta na podstawie zachowań człowieka z wykorzystaniem systemu CAVE
 25. 25. System identyfikacji mówców z możliwością adaptacji do konkretnej osoby na podstawie niewielkiego zbioru wypowiedzi
 26. 26. System uczenia maszynowego do rozpoznawania twarzy przy małej liczbie przykładów uczących z wykorzystaniem biblioteki ML.NET
 27. 27. Trójwymiarowa przeglądarka danych radiologicznych
 28. 28. Uniwersalna platforma symulacyjna pokładowej aparatury obserwacyjnej latającego drona zwiadowczego
 29. 29. Wykorzystanie głębokich sieci neuronowych do rozpoznawania mówców poprzez maksymalizację informacji wzajemnej
 30. 30. Wykorzystanie głębokiego uczenia do rekonstrukcji obiektów 3D w oparciu o pojedyncze zdjęcie
 31. 31. Zastosowanie głębokich sieci neuronowych do wykrywania nakładających się wypowiedzi
 32. 32. Zastosowanie losowych pól Markowa (MRF) w widzeniu stereoskopowym
 33. 33. Zastosowanie metod uczenia maszynowego do wyznaczania spersonalizowanej diety przy użyciu platformy ML.NET
 34. 34. Zastosowanie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości do tworzenia hybrydowych gier planszowych i karcianych