Tematy prac dyplomowych magisterskich

W roku akademickim 2017/2018 Katedra Inteligentnych Systemmów Interaktywnych proponuje następujące tematy prac dyplomowych magisterskich.

Proponowane przez Katedrę Inteligentntych Systemów Interaktywnych tematy prac dyplomowych magisterskich 2017/2018 dla kierunku Informatyka

1. Widzenie stereoskopowe oparte na segmentacji
2. Otrzymywanie map głębokości na podstawie układu dwóch kamer z szeroką linią bazową
3. Zastosowanie losowych pól Markowa (MRF) w widzeniu stereoskopowym
4. Uwierzytelnianie użytkowników smartfonów na podstawie danych behawioralnych
5. Cyfrowy pulpit muzyka
6. Interaktywny system rozpoznawania komend głosowych
7. Automatyczna ekstrakcja cech stanu w problemach optymalizacji strategii w systemach wieloagentowych
8. Optymalizacja wydajności stacji roboczej CPU+GPU w jaskini rzeczywistości wirtualnej w Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej
9. Pomiar stopnia zanurzenia dla różnych urządzeń rzeczywistości wirtualnej
10. Wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej do pomiaru aspektu moralnego w zachowaniu człowieka
11. Rozszerzenie obsługi kolizji dla środowiska jaskini rzeczywistości wirtualnej w Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej
12. Zastosowanie klasyfikatora kaskadowego do detekcji żywotności na podstawie obrazów twarzy
13. Precyzyjne lokalizowanie i śledzenie twarzy na obrazach przy użyciu ograniczonego modelu lokalnego
14. Weryfikacja obrazów twarzy przy użyciu metody CSSE
15. Morfologia języka polskiego z regułami ortograficznymi na podstawie danych słownikowych projektu Morfologik
16. Tłumaczenie regulaminu na postać logiki deontycznej
17. Wykorzystanie fotogrametrii i stereofotogrametrii do skanowania obiektów 3D
18. Rozpoznawanie emocji w celu dynamicznego wyważania trudności gier
19. Rozpoznawanie emocji na podstawie wybranych sygnałów fizjologicznych
20. Bezczujnikowe pomiary wybranych sygnałów fizjologicznych
21. Gra reagująca na emocje gracza z wykorzystaniem okularów rzeczywistości wirtualnej
22. Rozpoznawanie emocji użytkownika na podstawie danych zbieranych podczas wpisywania wiadomości tekstowych
23. Przegląd i prezentacja wybranych metod uczenia maszynowego z wykorzystaniem narzędzia Jupyter notebook
24. Projekt i wykonanie komponentowego symulatora lotu bezzałogowych statków powietrznych

Rekomendowane przez Katedrę Inteligentntych Systemów Interaktywnych tematy prac dyplomowych magisterskich 2017/2018

1. Framework do równoległych obliczeń heterogenicznych w środowisku Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej i superkomputera Tryton
2. System nagłośnieniowy dla potrzeb Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej
3. System analizy wad ścianek rurociągu na podstawie skanowania ultradźwiękowego