Tytuł doktora habilitowanego dla Jana Daciuka

W dniu 11.07.2017 Jan Daciuk uzyskał tytuł doktora habilitowanego.