Wyróżnienie w IV edycji konkursu "Innowacje dla Sił Zbrojnych RP 2017"

Konsorcjum Pomorskie Laboratorium Zarządzania Kryzysowego na Politechnice Gdańskiej otrzymało wyróżnienie w IV edycji konkursu "Innowacje dla Sił Zbrojnych RP 2017" organizowanym przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych I3TO za projekt "Trenażer nawigacyjny dla działań specjalnych". Liderem konsorcjum jest Politechika Gdańska (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych). W skład konsorcjum oprócz lidera wchodzą Integra AV Sp. z o.o., Akademia Morska w Gdyni, Polska Agencja Kosmiczna i Squadron Sp. z o.o.

Wyróżniony trenażer służy prototypowaniu i wdrażaniu zaawansowanych scenariuszy szkolenia żołnierzy w zakresie nawigacji indywidualnej i zespołowej w działaniach specjalnych w oparciu o pełnowymiarową sześcienną  jaskinię rzeczywistości wirtualnej typu CAVE, złożoną z sześciu ekranów o boku 3,4 m z równoczesną stereoskopową projekcją wsteczną na każdą z nich z łącznie 12 projektorów wysokiej rozdzielczości. Jaskinia znajduje się w oddanym na Politechnice Gdańskiej do eksploatacji w 2015 r. Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej. Osoba (lub grupa osób) znajdująca się w jaskini odnosi wrażenie całkowitego zanurzenia w generowanym na bieżąco świecie wirtualnym. Efekt zanurzenia umożliwia realizację dowolnych klas realistycznych scenariuszy szkoleniowych przygotowywanych w aktualnie tworzonym Pomorskim Laboratorium Zarządzania Kryzysowego (PLZK), które decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego uzyskało w 2017 r. dofinansowanie. Planowana liczba 120 stanowisk komputerowych w PLZK umożliwi nowatorskie badania w zakresie zarządzania i prowadzenia akcji reagowania na sytuacje o charakterze kryzysowym oraz weryfikację związanych z nimi scenariuszy szkoleniowych o dowolnej skali i i czasie trwania. Planowane w PLZK scenariusze związane z akcjami wojskowymi dotyczyć będą operacji z udziałem spadochroniarzy i płetwonurków oraz ich szkoleń dla działań specjalnych trzech rodzajów wojsk: aeromobilnych (powietrznodesantowych) w ramach Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych (w tym jednostek GROM i Formoza), których realizacja na poligonie byłaby zbyt kosztowna lub niemożliwa - w szczególności skoki spadochronowe HALO i HAHO oraz misje podwodne realizowane w skrajnych warunkach pogodowych i geograficznych.

Galeria zdjęć