Nazwa przedmiotu:

Biblioteki Cyfrowe
Typ przedmiotu: specjalnościowy (podstawowa i uzupełniająca)
Katedra/sekcja: Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych
wykład
Liczba godzin: 1
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski
Prowadzony na:
Stopień: 2 (mgr) - Inteligentne Systemy Interaktywne - sem. 1
projekt
Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr inż. Jerzy Dembski
Prowadzony na:
Stopień: 2 (mgr) - Inteligentne Systemy Interaktywne - sem. 1
wykład
Cel przedmiotu:
 1. Przedstawić klasę aplikacji Web do gromadzenia zasobów informacyjnych społeczeństwa opartego na wiedzy.
 2. Scharakteryzować podstawowe problemy wytwarzania, wdrażania i eksploatacji bibliotek cyfrowych
 3. Poznać najważniejsze standardy reprezentacji metadanych
 4. Poznać wybrane protokoły wymiany danych między bibliotekami cyfrowymi  
 5. Opanować praktyczną umiejętność projektowania i kodowania bibliotek cyfrowych
Treść przedmiotu:
 1. Cyfrowe zbiory informacyjne
 2. Materiały źródłowe, planowanie przedsięwzięcia
 3. Organizacja informacji bibliograficznej
 4. Tryby dostępu do zasobów, digitalizacja materiału
 5. Interfejs użytkownika: prezentacja dokumentu, wizualizacja, wyszukiwanie i przeglądanie informacji.
 6. Poziom znakowy, treściowy, stronicowy, edycyjny i binarny reprezentacji dokumentu.
 7. Modele znakowania: wygląd i struktura.
 8. Metadane: bibliografia, obrazy, multimedia.
 9. Problemy ekstrakcji metadanych.
 10. Prezentacje problemowe:
Materiały pomocnicze:

Harmonogram prezentacji problemowych:

Data Godz. Sala Tytuł (autor)
5.06.2019 16:15-17:00 EA32 ACTA 2 - unijna dyrektywa o oprawach autorskich (Radosław Piotrowski)
10.06.2019 17:15-18:00 EA07 Biblioteka wirtualna CiteSeer (Piotr Żakowski, Jakub Straszkiewicz)
12.06.2019
16:15-17:00
EA32 Bibliometria i jej zastosowania (Domika Hatała)
14.06.2019 9:15-10:00 EA31 Algorytm PageRank (Błażej Steller)

 

punktacja (25.06.2019)

Uwaga:

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu odbędzie się:

we czwartek, 12.09, godz. 16:15-17:00, w Aud. Kowalskiego (WETI)
Do kolokwium mogą przystąpić tylko te osoby, które nie przystąpiły do kolokwium w pierwszym terminie lub otrzymały z przedmiotu ocenę niedostateczną.
projekt
 

oceny - stan z dnia 23.06.2019

Materiały, pomoce:

prezentacja założeń projektu_2018/19

tekst do przeczytania

Indeksacja obiektów

program do indeksacji pisma odręcznego

program do indeksacji nagrań (wyrazy+fonemy) - 2018/19

Ocena jakości obiektów

program do oceny jakości rękopisów 

program do oceny jakości nagrań - 2018/19

instrukcja 2018/19 (pdf)

kto co ocenia + uwagi (pdf)

Publikacja obiektów w bibliotece cyfrowej

instrukcja 2017/18 (pdf)

Najbliższe terminy: 

Terminy oddawania poszczególnych części projektu wraz z wprowadzeniem do kolejnej części: 

Część 1: Akwizycja danych - 21.03.2019

Część 2: Indeksacja wyrazów na ocene 4,0 - 18.04.2019, indeksacja fonemów na 1 punkt - 23.05.2019 

Część 3: Ocena jakości - 9.05.2019

Część 4: Publikacja w bibliotece cyfrowej - 23.05.2019

Z uwagi na konieczność wcześniejszego zamknięcia listy ocen z przedmiotu, osoby, które jeszcze nie zaliczyły części projektowej, mogą to zrobić w terminach:

wtorek, 10.09.2019 w godz. 13:30-14:00,
środa, 11.09.2019 w godz. 14-15.