Specjalność KISI

Absolwent specjalności Inteligentne Systemy Interaktywne posiada
umiejętność specyfikowania, projektowania, kodowania, testowania i
eksploatacji aplikacji wyposażonych w interfejs naturalny, który
umożliwia inteligentną interakcję człowieka z komputerami i ich
urządzeniami końcowymi w sposób nie wymagający wcześniejszej nauki ich
obsługi, w szczególności z wykorzystaniem metod automatycznego
rozpoznawania i syntezy mowy, biometrii, proaktywnych (wykonywalnych)
dokumentów elektronicznych, rozpoznawania emocji i w warunkach pełnego
zanurzenia w generowanych dynamicznie dowolnych światach wirtualnych.

Oferta KISI