Nazwa przedmiotu: Dokumenty Cyfrowe (Dokumenty cyfrowe w medycynie)
Typ przedmiotu:  
Katedra/sekcja: Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych
wykład
Liczba godzin: 1
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski
Prowadzony na:

Stopień: 1 (inż.)

Stopień: 2 (mgr)

- Informatyka: Inteligentne systemy interaktywne

- Inżynieria biomedyczna: Informatyka w medycynie 

- sem. 7

- sem. 1

projekt
Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr Magdalena Godlewska,
Prowadzony na:

Stopień: 1 (inż.)

Stopień: 2 (mgr)

- Informatyka: Inteligentne systemy interaktywne

- Inżynieria biomedyczna: Informatyka w medycynie 

- sem. 7

- sem. 1

wykład

Nazwa przedmiotu

Dokumenty cyfrowe

Cel przedmiotu

 1. Przedstawić podstawowe koncepcje języków opisu dokumentów cyfrowych i elektronicznych
 2. Poznać najważniejsze standardy i formaty reprezentacji dokumentu w postaci czytelnej dla komputera
 3. Opanować umiejętność projektowania i kodowania aplikacji do przetwarzania dokumentów oraz posługiwania się narzędziami wspierającymi
 4. Zrealizować własne systemy przetwarzania dokumentów na różnych poziomach reprezentacji i w różnych standardach

Treść przedmiotu

 1. Inżynieria dokumentu: modele procesów i danych.
 2. Metody reprezentacji dokumentu; struktura a treść.
 3. Binarne formaty prezentacji dokumentu.
 4. PostScript - język opisu strony wydruku niezależny od sprzętu.
 5. PDF - format opisu wyglądu dokumentu niezależny od systemu.
 6. RTF - format opisu do wymiany dokumentów między procesorami tekstu.
 7. Skład dokumentu (TeX/LaTEX); bibliografia (BibTex); skorowidze, słowniki.
 8. Transformacja treści (XSL), obiekty formatujące (XML:FO), transkluzja (Xpath, Xpointer, XLink)
 9. Internacjonalizacja treści dokumentów; systemy kodowania tekstu
 10. Rejestr ebXML, profil CPP, protokół CPA
 11. Transformacja dokumentów XML na obiekty JAVA (JAXB, XMLbeans)
 12. Charakterystyki języków definiowania schematów (XML schema languages)
 13. Wzorce projektowe i języki opisu przepływów pracy.
 14. Przegląd wybranych standardów architektur dokumentów (eJustice, eGovernment, eHealth, eCommerce).
 15. Odsyłacze do obiektów dynamicznych: PURL, URN, DOI, XRI.

Zaliczenie przedmiotu

 1. Uzyskanie min. 50 punktów
 2. Przystąpienie do egzaminu
 3. Zadania laboratoryjne muszą być zaliczone w podanym terminie. Dostarczone później nie będą przyjmowane, z wyjątkiem sytuacji udokumentowanych zwolnieniem lekarskim

Pliki zródłowe dokumentów przykładowych: Postscript | PDF | RTF | Latex 

materiały: kolor

Uwaga: kolokwium z przedmiotu odbędzie się we

czwartek, 13 czerwca 2019, w sali NE 231 w godz. 17:15-18:00

 
projekt