Absolwent specjalności Inteligentne Systemy Interaktywne powinien posiadać umiejętność specyfikowania, projektowania, kodowania, testowania i eksploatacji aplikacji: stanowiących interfejs procesów przetwarzania zespołowego w oparciu o usługi WWW, reprezentujących informację w postaci czytelnej równocześnie dla człowieka i komputera,umożliwiających inteligentne gromadzenie, przetwarzanie i wyszukiwanie wiedzy.