Zajęcia laboratoryjne rozpoczynają się po pierwszym wykładzie (od 9 X 2017r).

Wszystkie informacje, materiały do przedmiotu znajdują sie na platformie Moodle.

http://enauczanie.pg.gda.pl/moodle/