Inteligentne usługi informacyjne

Rodzaj zajęć: Liczba godzin: Prowadzący: Prowadzony na: Stopień: Semestr:
wykład 1 dr inż. Jerzy Dembski

Informatyka

2 (mgr)

2

laboratorium 1 dr inż. Jerzy Dembski

Informatyka

2 (mgr)

2

Informacje o przedmiocie 

Oceny - stan z dnia 4.07.2019

UWAGA! Osoby które zaliczyły część laboratoryjną w poprzednich latach, a nie mają wpisanych ocen, powinny dostarczyć mi niezbędne informacje na temat zaliczenia.

WYKŁAD

 Materiały z wykładów:

Metody szukania

Uczenie ze wzmocnieniem

Systemy rozmyte

Klasyfikacja danych - część 1, część 2

Przykładowe egzaminy:

Egzamin 1, Egzamin 2

 

LABORATORIUM

 

Wprowadzenie do Matlaba

Systemy rozmyte

Sieci bayesowskie

Prolog

Metody szukania (opt.mostu zest5, zest6)

Uczenie ze wzmocnieniem

Klasyfikacja danych - sztuczne sieci neuronowe (archiwum)

Klasyfikacja danych - drzewa decyzyjne (Matlab, C++)