Nazwa przedmiotu: Interaktywna symulacja zdarzeń i zjawisk
Typ przedmiotu: specjalnościowy
Katedra/sekcja: Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych

wykład

Liczba godzin: 10 / semestr
Prowadzący: dr inż. Jacek Lebiedź
Prowadzony na:
Stopień: 2 (mgr)

specjalność: Inżynieria ochrony obiektów i infrastruktury

kierunek: Mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny)

sem. 1

laboratorium

Liczba godzin: 20 / semestr
Prowadzący:

dr inż. Jacek Lebiedź

pracownicy LZWP

Prowadzony na:
Stopień: 2 (mgr)

specjalność: Inżynieria ochrony obiektów i infrastruktury

kierunek: Mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny)

sem. 1
wykład

Materiały do wykładu stanowi trzeci rozdział monografii pt. Współczesne wyzwania bezpieczeństwa narodowego. Zarządzanie kryzysowe, wojna informacyjna w cyberprzestrzeni, rzeczywistość wirtualna. Monografia dostępna jest na stronie Wydawnictwa Texter.


2018/2019: Wyniki zaliczenia przedmiotu

laboratorium

Zajęcia laboratoryjne odywają się w Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej.

W ramach zajęć laboratoryjnych studenci biorą udział w różnych symulacjach rzeczywistości wirtualnej.