Nazwa przedmiotu: Języki Programowania
Typ przedmiotu: kierunkowy
Katedra/sekcja: Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych

wykład

Liczba godzin: 1
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski, dr inż. Piotr Mironowicz
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Informatyka - sem. 3

laboratorium

Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr inż. Jan Daciuk, dr inż. Tomasz Goluch,
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Informatyka - sem. 3
wykład
Cel przedmiotu:
 
 1. Wprowadzić pojęcie modelu programowania wspieranego przez język programowania
 2. Przedstawić różne modele programowania z perspektywy ewolucji związanych z nimi języków programowania
 3. Wskazać na teoretyczne i praktyczne ograniczenia warunkujące zastosowania poszczególnych modeli w projektowaniu i kodowaniu produktów informatycznych

Treść przedmiotu:
 
 1. Programowanie proceduralne.
 2. Składnia liniowa (FORTRAN) i blokowa (ALGOL, PASCAL).
 3. Wiązanie nazw z obiektami. Zasięg wiązania.
 4. Tryby przekazu parametrów. Statyczne i dynamiczne wywołania procedur.
 5. Abstrakcja danych i ochrona dostępu. Modularyzacja (MODULA, ADA).
 6. Modele obsługi wyjątków.
 7. Procedury współbieżne. Rendezvous.
 8. Programowanie obiektowe. Dziedziczenie. Polimorfizm. SMALLTALK, C++.
 9. Przekształcenia symboliczne. Rekurencja ogonowa, LISP.
 10. Programowanie funkcjonalne. Haskell, XSL.
 11. Programowanie w logice, PROLOG.
 12. Fakty, reguły, cele. Dopasowywanie i unifikacja.
 13. Programowanie z więzami (CLP)
 14. Metody definiowania składni.
 15. Semantyka denotacyjna
Zaliczenie przedmiotu:
 
K/Z termin pkt zakres
Z1 4 tydz. 15 ADA: moduł, rendezvous
Z2 7 tydz. 15 SmallTalk: obiekt, metoda
K1 8 tydz. 20 w. 1-7
Z3 10 tydz. 15 Lisp/XSL: składanie funkcji
Z4 13 tydz. 15 Prolog: wnioskowanie
K2 15 tydz. 20 w.9-14
  = 100% oceny końcowej
Kolo 1: wzór odpowiedzi

Materiały (cz.1): kolor

Materiały (cz.2): kolor

Punktacja : Z1,Z2,K1(Inf) | K1(InD)
laboratorium

Rozkład zajęć na pierwszą połowę semestru

Wprowadzenie do ady:

pn 1.10 14-16 JD
pn 1.10 16-18 JD
śr 3.10 7-9 JS
śr 3.10 12-14 JD
pt 5.10 14-16 JD
pn 8.10 8-10 DD

Wprowadzenie do smalltalka (możliwe przesunięcie o tydzień wcześniej za zgodą studentów i prowadzącego):

pn 15.10 8-10 DD
pn 15.10 14-16 DD
pn 15.10 16-18 JS
śr 17.10 7-9 JS
śr 17.10 12-14 DD
pt 19.10 14-16 JS

Odbiór programów w adzie:

pn 29.10 8-10 DD
pn 29.10 14-16 JD
pn 29.10 16-18 JD
śr 31.10 7-9 JS
śr 31.10 12-14 JD
pn 5.11 8-10 DD
pn 5.11 14-16 JD
pn 5.11 16-18 JD
śr 7.11 7-9 JS
śr 7.11 12-14 JD
pt 9.11 14-16 JD
pt 16.11 14-16 JD

Odbiór programów w smalltalku:

pn 12.11 8-10 DD
pn 12.11 14-16 DD
pn 12.11 16-18 JS
śr 14.11 7-9 JS
śr 14.11 12-14 DD
pn 19.11 8-10 DD
pn 19.11 14-16 DD
pn 19.11 16-18 JS
śr 21.11 7-9 JS
śr 21.11 12-14 DD
pt 23.11 14-16 JS
pt 30.11 14-16 JS
 

Smalltalk

 

Smalltalk przykładowe klasy: kwadrat.st

Wersja używana na zajęciach:

http://www.cincomsmalltalk.com

Smalltalk materiały:

http://www.cc.gatech.edu/classes/AY2000/cs2803ab_fall/SqueakBasics.html

http://www.cincomsmalltalk.com/tutorials/version7/tutorial1/

http://www.cetus-links.org/oo_smalltalk.html

Ada

Materiały dotyczące Ady dostępne są tutaj