Nazwa przedmiotu: Konstrukcja Kompilatorów
Typ przedmiotu: podstawowy
Katedra/sekcja: Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych

wykład

Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr inż. Jan Daciuk
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Informatyka - sem. 5

projekt

Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr inż. Jan Daciuk
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Informatyka - sem. 5
wykład
 

Przedmiot jest w całości prowadzony na platformie Moodle (e-Nauczanie).


 
projekt
Przedmiot jest w całości prowadzony na platformie Moodle (e-nauczanie).