Nazwa przedmiotu: Multimedia i Interfejsy
Typ przedmiotu: kierunkowy
Katedra/sekcja: Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych
Wykład
Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr inż. Mariusz Szwoch, dr inż. Jan Daciuk
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Informatyka - sem. 3
Laboratorium
Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr inż. Jan Daciuk, dr inż. Wioleta Szwoch, dr inż. Mariusz Szwoch, dr inż. Agata Kołakowskadr inż. Adam Łukasz Kaczmarek
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Informatyka - sem. 3

 

Wykład

Informacje

  Aktualizacja
Informacje o przedmiocie 23.09.2017

 

 

Komunikaty

 • UWAGA! W pierwszym tygodniu zajęć odbywają się zajęcia wprowadzające ("W" na harmonogramie), na których nastąpi m.in. podział grup dziekańskich na grupy laboratoryjne. Do pierwszej podgrupy należy obowiązkowo zapisać 18 osób, a pozostałe osoby do drugiej podgrupy. Pierwsze ćwiczenie laboratoryjne rozpoczyna się w drugim tygodniu zajęć.
 • Uwaga! Zaliczenie podstawowe odbędzie 5 grudnia w Aud.1P NE w podziale na dwie tury (1515-1540 oraz 1545-1610). Podział na grupy został opublikowany na platformie eNauczanie.

Materiały

Materiały do przedmiotu dostępne są na platformie eNauczanie PG

 1. Multimedia
 2. Gry wideo, Prezentacja studia deweloperskiego Moonmana nt. wybranych aspektów wytwarzania gier wideo na urządzenia mobilne 
 3. Kompresja danych multimedialnych
 4. Przetwarzanie obrazów
 5. Rozpoznawanie obrazów
 6. Ocena, opis i projektowanie interfejsu
Laboratorium

Zasady uczestnictwa w laboratorium

Zajęcia laboratoryjne odbywają się dla połówek grupy dziekańskiej co dwa tygodnie. Starości grup powinni dokonać podziału swoich grup tak, aby w pierwszej podgrupie było dokładnie 18 osób, a w pozostałej reszta. W przypadku mało licznych grup, druga podgrupa może zostać połączona z inną podgrupą odbywającą zajęcia w innym terminie.

 1. Elementy grafiki w HTML 5: Materiały do ćwiczenia
 2. Przetwarzanie obrazów z wykorzystaniem OpenCV
 3. Rozpoznawanie obrazów z wykorzystaniem OpenCV
 4. Modelowanie 3D i animacja komputerowa
 5. Podstawy programowanie gier 2D w Unity
 6. Badanie jakości interfejsu: ScreenShot.PNGMiI7.zip
 7. Programowanie gier w UDK/UE 

Projekty indywidualne

Rok Tytuł Link
2010/11

Z archiwum KIW (http://www.youtube.com/watch?v=mgG2ImGbQBk)

     

 

Ciekawostki

Poglądowa ilustracja jednego z zagadnień wykładu (źródło:Paweł Gołota, kolokwium 2012)