Nazwa przedmiotu: Multimedialne Systemy Interaktywne
Typ przedmiotu: specjalnościowy (podstawowa i uzupełniająca)
Katedra/sekcja: Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych
Wykład
Liczba godzin: 2
Prowadzący: dr inż. Mariusz Szwoch, dr inż. Jan Daciuk
Prowadzony na:
Stopień: 2 (mgr) - Inteligentne Systemy Interaktywne - sem. 1
Projekt
Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr inż. Mariusz Szwoch
Prowadzony na:
Stopień: 2 (mgr) - Inteligentne Systemy Interaktywne - sem. 1
Seminarium
Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr inż. Jan Daciuk
Prowadzony na:
Stopień: 2 (mgr) - Inteligentne Systemy Interaktywne - sem. 1
wykład
Dokument Data aktualizacji
Informacje o przedmiocie 23.02.2017

Harmonogram zajęć

20.02.2017

 

 

 

 

  

Komunikaty

 

Materiały

Materiały do wykładu dostępne są na platformie eNauczanie.

Zakres wykładu obejmuje:

 • Analiza i rozpoznawanie obrazów z użyciem kamery
 • Microsoft Kinect
 • Rozpoznawanie mimiki i emocji
 • Rozpoznawanie drukowanej notacji muzycznej
 • Biblioteki cyfrowe dokumentów muzycznych
 • Kodowanie wideo
 • Biblioteka DirectX
 • Biometria
 • Synteza i rozpoznawanie mowy
projekt

 

Harmonogram zaliczeń projektu

Nr etapu

Nazwa etapu

Termin

L.punktów

0.

Wybór tematu

6 marca 2017 

n.d.

1.

Analiza wymagań

20 marca 2017

2

2.

Projekt systemu

10 kwietnia 2017

3

3.

Wstępna wersja (beta)

29 maja 2017

3

4.

Wersja finalna

 19 czerwca 2017

22

 

UWAGA! Warunkiem koniecznym zaliczenia projektu jest zademonstrowanie produktu finalnego oraz oddanie sprawozdania końcowego.

UWAGA! Wymagane jest stosowanie następującej konwencji w nazewnictwie przesyłanych raportów i sprawozdań:  MSI_NazwiskoI_n.pdf
gdzie: "I" jest pierwszą literą imienia, a "n" jest kolejnym numerem sprawozdania (1..4). Sprawozdania należy tworzyć i przysyłać przyrostowo, tzn. powinny one zawierać wszystkie poprzednie wersje. W przypadku większej liczby osób w projekcie dodajemy ich nazwiska (w kolejności alfabetycznej) oraz inicjał pierwszego imienia. Przykładowe nazwy: MSI_KowalskiA_1.pdf, MSI_KowalskaB_NowakC_1.pdf. 

 

seminarium
Wprowadzenie do seminarium odbywa się na pierwszym lub drugim wykładzie. Są dwa terminy seminarium:
 • wtorek 11:15-12:45 w NE 206, początek 28.04
 • czwartek 14:15-15:45 w NE 232, początek 16.04
Indywidualne wystąpienia na zadany temat oceniane w skali 0-30 pkt. Wystąpieniu musi towarzyszyć opracowanie min. 5 stron w formacie PDF lub PS dla prowadzącego zajęcia. Po prezentacji prelegenci odpowiadają na pytania z sali. Będzie dostępny laptop z zainstalowanym programem Acrobat Reader i M$ Power Point. Można korzystać z własnego sprzętu. Jest to szczególnie wskazane w przypadku demonstracji programów.  Sprawozdanie z tematu musi zostać dostarczone na tydzień przed prezentacją. Zapisywanie się na tematy na platformie Moodle.