Tematy prac dyplomowych magisterskich

Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok akademicki 2019/2020 dla kierunku Informatyka

L.p.

Temat

Rezerwacja

1

Zastosowanie losowych pól Markowa (MRF) w widzeniu stereoskopowym

temat wolny

2

Porównanie algorytmów wydobywania danych trójwymiarowych na podstawie serii zdjęć wykonanych z różnych lokalizacji

temat wolny

3

Porównanie algorytmów wydobywania danych trójwymiarowych na podstawie przepływu optycznego

temat wolny

4

Wpływ czynników psychologicznych i technologicznych na poziom zanurzenia w rzeczywistości wirtualnej

temat zajęty

5

Wpływ czynników osobniczych i zewnętrznych na chorobę symulatorową w rzeczywistości wirtualnej

temat zajęty

6

Wirtualny atlas 3D ludzkiej anatomii

temat zajęty

7

Komputerowa gra historyczna tocząca się w zeskanowanych wnętrzach Twierdzy Wisłoujście

temat zajęty

8

Komputerowa gra historyczna tocząca się na terenie średniowiecznego portu kaszubskiego

temat zajęty

9

Analiza aktywności użytkownika oglądającego stereoskopowy obraz dookolny z wykorzystaniem mechanizmu etykietowania (tagowania)

temat zajęty

10

Przypisywanie wypowiedzi do mówców przy użyciu głębokich sieci neuronowych

temat wolny

11

Zastosowanie głębokich sieci neuronowych do wykrywania nakładających się wypowiedzi

temat wolny

12

Głębokie uczenie oparte o rozwiązania w chmurze

temat zajęty

13

Rozpoznawanie emocji z wykorzystaniem głębokiego uczenia

temat zajęty

14

Zastosowanie rekurencyjnych sieci neuronowych w zadaniu weryfikacji tożsamości użytkownika na podstawie danych w postaci przebiegów czasowych zbieranych z czujników telefonu komórkowego

temat wolny

15

Zastosowanie splotowych sieci neuronowych w zadaniu weryfikacji tożsamości użytkownika na podstawie danych w postaci przebiegów czasowych zbieranych z czujników telefonu komórkowego

temat wolny

16

Zastosowanie sieci neuronowych do rozpoznawanie nuconych melodii

temat zajęty

17

Wyznaczanie trajektorii lotu pszczoły na podstawie analizy obrazów z dwóch lub większej liczby kamer i z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego

temat wolny

18

System identyfikacji mówców z możliwością adaptacji do konkretnej osoby na podstawie niewielkiego zbioru wypowiedzi

temat wolny

19

Porównanie metod uczenia strategii ruchu pojazdów w wieloagentowym systemie sterowania ruchem drogowym

temat zajęty

20

Zastosowanie głębokiego uczenia w modelowaniu ruchu postaci ludzkiej wraz z indywidualizacją

temat zajęty

21

Symulacja środowisk różnych planet wraz z systemem uczenia agenta na podstawie zachowań człowieka z wykorzystaniem systemu CAVE

temat wolny

22

Analiza czynników poprawiających User Experience na przykładzie systemu obsługi praktyk

temat zajęty

23

Analiza wydajności Unity Data Oriented Technology Stack na przykładzie symulatora tłumu

temat zajęty

24

Nowoczesna architektura i optymalizacja aplikacji w środowisku Unity

temat zajęty

25

Zastosowanie uczenia ze wzmocnieniem w grach wideo

temat zajęty

26

Tworzenie gier rozszerzonej rzeczywistości w środowisku Unity

temat zajęty

27

Uczenie maszyn reguł normalizacji tekstu.

temat wolny

28

Rozpoznawanie głosu osób z chrypką.

temat wolny

29

Upraszczanie funkcji aproksymującej w wielowarstwowej sieci neuronowej.

temat wolny

30

Odkrywanie modelu procesu biznesowego charakterystycznego dla użytkownika systemu operacyjnego i predykcja jego kolejnej czynności

temat wolny

31

Model rozproszonego stanu pracy na różnych heterogenicznych systemach operacyjnych

temat wolny

32

Symulator manewru lądowania lądownika księżycowego programu Apollo na Księżycu w jaskini rzeczywistości wirtualnej.

temat wolny

33

Symulator manewru startu lądownika księżycowego programu Apollo z Księżyca w jaskini rzeczywistości wirtualnej.

temat wolny

34

Gra komputerowa do analizy i promowania postaw proekologicznych w sferze przestrzeni publicznej

temat zajęty

 

Tematy prac dyplomowych inżynierskich

Tematy prac dyplomowych inżynierskich 2019/2020 – KISI

 1. Trójwymiarowa wizualizacja procesu uczenia sztucznej sieci neuronowej z warstwami splotowymi oraz kapsułowymi
 2. Interaktywna wizualizacja stron Wikipedii w jaskini rzeczywistości wirtualnej
 3. Wizualizacja przestrzenna w jaskini rzeczywistości wirtualnej wyników symulacji oddziaływania fali na obiekt morski
 4. Rozszerzenie systemu śledzenia w dużej jaskini rzeczywistości wirtualnej o rozpoznawanie położenia stóp na podłodze
 5. Wieloosobowa gra akcji sterowana smartfonami
 6. Silnik graficzny oparty na DirectX12
 7. Trójwymiarowa gra logiczno-zręcznościowa oparta na OpenGL
 8. Symulator ruchu miejskiego z wizualizacją w aplikacji internetowej
 9. Aplikacja edukacyjna do nauki matematyki
 10. Trójwymiarowa gra logiczna typu Nonogram z udostępnianiem własnych poziomów
 11. Oprogramowanie wspierające rozpoznawanie mowy poprzez detekcję znaków interpunkcyjnych przy użyciu głębokich sieci neuronowych
 12. Kooperacyjna gra logiczna wykonana w środowisku Unity
 13. Rozpoznawanie wybranych gestów języka migowego na podstawie obrazu
 14. Tworzenie trójwymiarowych modeli kluczy do drzwi na podstawie zdjęć
 15. Lepszy Moodle sterowany za pomocą arkusza kalkulacyjnego
 16. System wspierający rozproszoną pracę użytkownika poprzez tworzenie migawek stanu pracy.
 17. Aplikacja odtwarzająca stan dokumentów sprzed ich zamknięcia.
 18. Symulator manewru lądowania lądownika księżycowego programu Apollo na Księżycu w jaskini rzeczywistości wirtualnej.