Tematy pracy dyplomowych inżynierskich

Tematy prac dyplomowych inżynierskich 2018/2019, kier. Informatyka, KISI

1. „Lepszy Moodle”sterowany arkuszem kalkulacyjnym

2. Interaktywny system akwizycji przykładów do uczenia systemu rozpoznawania mowy

3. Wielokryterialny system wyszukiwania utworów muzycznych na podstawie fragmentów melodii

4. Gra edukacyjna przeznaczona dla dzieci, wykorzystująca dane z czujników, w które wyposażony jest smartfon

5. Wirtualny trójwymiarowy atlas anatomiczny

6. System rehabilitujący zaburzenia równowagi z wykorzystaniem jaskini rzeczywistości wirtualnej oraz techniki motion capture

7. Wizualizacja trójwymiarowych danych radiologicznych

8. Adaptacja silnika gier Unreal Engine do jaskiń rzeczywistości wirtualnej w Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej

9. Modułowa implementacja kaskadowego detektora obiektów

10. Gra zręcznościowa reagująca na emocje gracza

11. Wieloosobowa sieciowa gra karciana

12. Gra wyścigowa w środowisku Unity

13. Wieloplatformowa strategiczna gra turowa

14. Gra przeglądarkowa reagująca na emocje gracza

15. Biometryczna koperta cyfrowa do bezpiecznego przesyłania dokumentów elektronicznych

Tematy prac dyplomowych magisterskich

Proponowane przez Katedrę Inteligentntych Systemów Interaktywnych tematy prac dyplomowych magisterskich 2017/2018 dla kierunku Informatyka

1. Widzenie stereoskopowe oparte na segmentacji
2. Otrzymywanie map głębokości na podstawie układu dwóch kamer z szeroką linią bazową
3. Zastosowanie losowych pól Markowa (MRF) w widzeniu stereoskopowym
4. Uwierzytelnianie użytkowników smartfonów na podstawie danych behawioralnych
5. Cyfrowy pulpit muzyka
6. Interaktywny system rozpoznawania komend głosowych
7. Automatyczna ekstrakcja cech stanu w problemach optymalizacji strategii w systemach wieloagentowych
8. Optymalizacja wydajności stacji roboczej CPU+GPU w jaskini rzeczywistości wirtualnej w Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej
9. Pomiar stopnia zanurzenia dla różnych urządzeń rzeczywistości wirtualnej
10. Wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej do pomiaru aspektu moralnego w zachowaniu człowieka
11. Rozszerzenie obsługi kolizji dla środowiska jaskini rzeczywistości wirtualnej w Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej
12. Zastosowanie klasyfikatora kaskadowego do detekcji żywotności na podstawie obrazów twarzy
13. Precyzyjne lokalizowanie i śledzenie twarzy na obrazach przy użyciu ograniczonego modelu lokalnego
14. Weryfikacja obrazów twarzy przy użyciu metody CSSE
15. Morfologia języka polskiego z regułami ortograficznymi na podstawie danych słownikowych projektu Morfologik
16. Tłumaczenie regulaminu na postać logiki deontycznej
17. Wykorzystanie fotogrametrii i stereofotogrametrii do skanowania obiektów 3D
18. Rozpoznawanie emocji w celu dynamicznego wyważania trudności gier
19. Rozpoznawanie emocji na podstawie wybranych sygnałów fizjologicznych
20. Bezczujnikowe pomiary wybranych sygnałów fizjologicznych
21. Gra reagująca na emocje gracza z wykorzystaniem okularów rzeczywistości wirtualnej
22. Rozpoznawanie emocji użytkownika na podstawie danych zbieranych podczas wpisywania wiadomości tekstowych
23. Przegląd i prezentacja wybranych metod uczenia maszynowego z wykorzystaniem narzędzia Jupyter notebook
24. Projekt i wykonanie komponentowego symulatora lotu bezzałogowych statków powietrznych

Rekomendowane przez Katedrę Inteligentntych Systemów Interaktywnych tematy prac dyplomowych magisterskich 2017/2018

1. Framework do równoległych obliczeń heterogenicznych w środowisku Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej i superkomputera Tryton
2. System nagłośnieniowy dla potrzeb Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej
3. System analizy wad ścianek rurociągu na podstawie skanowania ultradźwiękowego