Tematy prac dyplomowych inżynierskich

Tematy prac dyplomowych inżynierskich 2019/2020 – KISI

 1. Trójwymiarowa wizualizacja procesu uczenia sztucznej sieci neuronowej z warstwami splotowymi oraz kapsułowymi
 2. Interaktywna wizualizacja stron Wikipedii w jaskini rzeczywistości wirtualnej
 3. Wizualizacja przestrzenna w jaskini rzeczywistości wirtualnej wyników symulacji oddziaływania fali na obiekt morski
 4. Rozszerzenie systemu śledzenia w dużej jaskini rzeczywistości wirtualnej o rozpoznawanie położenia stóp na podłodze
 5. Wieloosobowa gra akcji sterowana smartfonami
 6. Silnik graficzny oparty na DirectX12
 7. Trójwymiarowa gra logiczno-zręcznościowa oparta na OpenGL
 8. Symulator ruchu miejskiego z wizualizacją w aplikacji internetowej
 9. Aplikacja edukacyjna do nauki matematyki
 10. Trójwymiarowa gra logiczna typu Nonogram z udostępnianiem własnych poziomów
 11. Oprogramowanie wspierające rozpoznawanie mowy poprzez detekcję znaków interpunkcyjnych przy użyciu głębokich sieci neuronowych
 12. Kooperacyjna gra logiczna wykonana w środowisku Unity
 13. Rozpoznawanie wybranych gestów języka migowego na podstawie obrazu
 14. Tworzenie trójwymiarowych modeli kluczy do drzwi na podstawie zdjęć
 15. Lepszy Moodle sterowany za pomocą arkusza kalkulacyjnego
 16. System wspierający rozproszoną pracę użytkownika poprzez tworzenie migawek stanu pracy.
 17. Aplikacja odtwarzająca stan dokumentów sprzed ich zamknięcia.
 18. Symulator manewru lądowania lądownika księżycowego programu Apollo na Księżycu w jaskini rzeczywistości wirtualnej.

Tematy prac dyplomowych magisterskich

Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok akademicki 2018/2019 – KISI

 1. Ustalanie informacji o publikacjach przechowywanych w danym katalogu.
 2. Syntezator mowy z użyciem głębokich sieci neuronowych.
 3. Rozpoznawanie obiektów kosmicznych ze zdjęć obserwacji naziemnej z wykorzystaniem uczenia maszynowego
 4. Rozpoznawanie pisma odręcznego z wykorzystaniem głębokiego uczenia i analizy treści
 5. Identyfikacja i śledzenie pszczół z użyciem wyników ich detekcji   w sekwencji obrazów
 6. Otrzymywanie map głębi na podstawie układu dwóch kamer z szeroką linią bazową
 7. Zastosowanie losowych pól Markowa (MRF) w widzeniu stereoskopowym
 8. Rozpoznawanie wydźwięku wiadomości tekstowych na podstawie ich treści oraz danych behawioralnych zbieranych podczas wpisywania
 9. Zastosowanie sieci bayesowskich w zadaniu przewidywania wyniku gry
 10. Demonstrator łazika księżycowo-marsjańskiego w rzeczywistości wirtualnej
 11. Wirtualna podróż po Układzie Słonecznym z wykorzystaniem nawigacji kosmicznej
 12. Symulator wejścia statku kosmicznego w atmosferę i lądowania na Ziemi
 13. Graficzny interfejs użytkownika dla aplikacji w jaskiniach rzeczywistości wirtualnej
 14. Wirtualny mikroskop tkanek
 15. Wizualizacja topologii sieci w czasie rzeczywistym
 16. Precyzyjne lokalizowanie i śledzenie twarzy na obrazach przy użyciu ograniczonego modelu lokalnego
 17. Analiza efektywności algorytmów sztucznej inteligencji w grach komputerowych
 18. Gra edukacyjna prezentująca zjawisko soczewkowania grawitacyjnego
 19. Gra edukacyjna prezentująca manewru transferowy Hohmanna
 20. Wykrywanie przeszkód w oparciu o stereofotogrametrię
 21. Tworzenie gier wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w środowisku Unity
 22. Detekcja i rozpoznawanie obiektów z wykorzystaniem głębokiego uczenia
 23. Sterowanie grami komputerowymi przy pomocy wybranych sygnałów fizjologicznych
 24. Pomiar tętna w oparciu o sekwencje wideo
 25. Narzędzie CAST do testowania mutacyjnego programów w języku C++

Tematy pracy dyplomowych inżynierskich

Tematy prac dyplomowych inżynierskich 2018/2019, kier. Informatyka, KISI

1. „Lepszy Moodle”sterowany arkuszem kalkulacyjnym

2. Interaktywny system akwizycji przykładów do uczenia systemu rozpoznawania mowy

3. Wielokryterialny system wyszukiwania utworów muzycznych na podstawie fragmentów melodii

4. Gra edukacyjna przeznaczona dla dzieci, wykorzystująca dane z czujników, w które wyposażony jest smartfon

5. Wirtualny trójwymiarowy atlas anatomiczny

6. System rehabilitujący zaburzenia równowagi z wykorzystaniem jaskini rzeczywistości wirtualnej oraz techniki motion capture

7. Wizualizacja trójwymiarowych danych radiologicznych

8. Adaptacja silnika gier Unreal Engine do jaskiń rzeczywistości wirtualnej w Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej

9. Modułowa implementacja kaskadowego detektora obiektów

10. Gra zręcznościowa reagująca na emocje gracza

11. Wieloosobowa sieciowa gra karciana

12. Gra wyścigowa w środowisku Unity

13. Wieloplatformowa strategiczna gra turowa

14. Gra przeglądarkowa reagująca na emocje gracza

15. Biometryczna koperta cyfrowa do bezpiecznego przesyłania dokumentów elektronicznych