pracownicy naukowo-dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski
Profesor nadzwyczajny
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 423
58 347-10-89
dr hab. inż. Jan Daciuk
Profesor nadzwyczajny
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 418
(58) 347 26 89
dr inż. Jacek Lebiedź
Zastępca kier. katedry
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 423
(58) 347 10 89
dr inż. Mariusz Szwoch
Starszy wykładowca
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 420
(58) 347 20 96
dr inż. Maciej Smiatacz
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 418
(58) 347 26 89
dr inż. Wioleta Szwoch
Adiunkt
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 424
(58) 347 27 61
dr inż. Agata Kołakowska
Starszy wykładowca
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 424
(58) 347 27 61
dr inż. Jerzy Dembski
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 422
(58) 347 13 78
dr inż. Adam Kaczmarek
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 422
(58) 347 13 78
dr Magdalena Godlewska
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 405
(58) 347 27 19

pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Adam Sobociński
Specjalista
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 405
(58) 347 27 19

pracownicy administracyjni

Magdalena Kwaśniewska
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 421
(58) 347 24 81

doktoranci

mgr inż. Krzysztof Kluczek
mgr inż. Tomasz Rogacewicz
mgr inż. Jerzy Redlarski
mgr inż. Ewelina Stefańska
mgr inż. Szymon Gburek

pracownicy współpracujący

inż. Elżbieta Czarnecka
prof. dr hab. inż. Witold Malina
dr Mieczysław P. Migoń

pracownicy LZWP

mgr inż. Jerzy Redlarski
Samodzielny referent techniczny
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 70
inż. Robert Trzosowski
Samodzielny referent techniczny
inż. Mateusz Kowalski
Błażej Kowalski
Referent techniczny (technik)