pracownicy naukowo-dydaktyczni

pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Adam Sobociński
Specjalista
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 405
(58) 347 27 19

pracownicy administracyjni

Magdalena Kwaśniewska
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 421
(58) 347 24 81

doktoranci

mgr inż. Krzysztof Kluczek
mgr inż. Tomasz Rogacewicz
mgr inż. Jerzy Redlarski
mgr inż. Ewelina Stefańska
mgr inż. Szymon Gburek

pracownicy współpracujący

inż. Elżbieta Czarnecka
prof. dr hab. inż. Witold Malina
dr Mieczysław P. Migoń

pracownicy LZWP

mgr inż. Jerzy Redlarski
Samodzielny referent techniczny
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 70
inż. Robert Trzosowski
Samodzielny referent techniczny
inż. Mateusz Kowalski
Błażej Kowalski
Referent techniczny (technik)