pracownicy naukowo-dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski
Kierownik katedry
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 423
(58) 347 10 89
dr hab. inż. Jan Daciuk
Profesor uczelni
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 418
(58) 347 26 89
dr inż. Jacek Lebiedź
Zastępca kier. katedry
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 420
(58) 347 20 96
dr inż. Mariusz Szwoch
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 420
(58) 347 20 96
dr inż. Maciej Smiatacz
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 418
(58) 347 26 89
dr inż. Wioleta Szwoch
Adiunkt
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 424
(58) 347 27 61
dr inż. Agata Kołakowska
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 424
(58) 347 27 61
dr inż. Jerzy Dembski
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 422
(58) 347 13 78
dr inż. Adam Kaczmarek
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 422
(58) 347 13 78
dr Magdalena Godlewska
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 405
(58) 347 27 19
mgr inż. Jerzy Redlarski
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 405

pracownicy inżynieryjno-techniczni

pracownicy administracyjni

doktoranci

mgr inż. Krzysztof Kluczek
mgr inż. Tomasz Rogacewicz
mgr inż. Jerzy Redlarski
mgr inż. Ewelina Stefańska
mgr inż. Szymon Gburek

pracownicy współpracujący

inż. Elżbieta Czarnecka
prof. dr hab. inż. Witold Malina
dr Mieczysław P. Migoń

pracownicy LZWP

mgr inż. Robert Trzosowski
Samodzielny referent techniczny
inż. Błażej Kowalski
Samodzielny referent techniczny