Nazwa przedmiotu: Problemy i Zastosowania Informatyki
Typ przedmiotu: kierunkowy
Katedra/sekcja: Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych
wykład
Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr inż. Mariusz Szwochmgr inż. Krystyna Dziubich
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Informatyka - sem. 2
laboratorium
Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr inż. Mariusz Szwoch, mgr inż. Krystyna Dziubich
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Informatyka - sem. 2
wykład
 

Zakres przedmiotu:

 • Interaktywne systemy multimedialne:
  • multimedia 
  • przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów
  • kompresja danych multimedialnych
  • projektowanie gier wideo
  • zaawansowane interfejsy użytkownika
  • analiza głębi sceny
 • Systemy informacyjne X2Y, przepływ pracy

Komunikaty

Przed zajęciami laboratoryjnymi warto  zapoznać się z materiałami pomocniczymi dostępnymi na platformie e-nauczanie PG

Materiały wykładowe dostępne są na platformie e-Nauczanie PG

laboratorium

Tematy zadań laboratoryjnych (Materiały pomocnicze dostępne są na platformie e-Nauczanie PG)

 1. Przetwarzanie obrazów (OpenCV)
 2. Workflow
 3. Gra 2D (Unity) 
 4. Modelowanie poziomu gry (Unreal lub Unity)