Profil KISI

Absolwent profilu Inteligentne Systemy Interaktywne posiada umiejętność
specyfikowania, projektowania, kodowania, testowania i eksploatacji
aplikacji umożliwiających naturalną interakcję człowieka z komputerami bez
potrzeby wcześniejszej nauki obsługi ich interfejsów, w zastosowaniach
związanych z biznesem, nauką i rozrywką.

Oferta KISI