Projekty finansowane przez Unię Europejską

Projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

  • Metody i narzędzia inżynierii dokumentu przyszłości (MENAID), projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki nr 2011/01/B/ST6/06500. Okres realizacji 28.12.2011 - 27.12.2014.

  • SART-2, Biometryczny system zabezpieczeń dla mobilnych stacji roboczych, wykorzystujący automatyczne rozpoznawanie twarzy i analizę sposobu obsługi urządzeń, projekt badawczy MNiSW nr N N516 367936, Politechnika Gdańska 2009-2012

  • Biblioteka cyfrowa interaktywnych elektronicznych dokumentów muzycznych, projekt badawczy nr 3 T11C 027 28, 2005-2008. Celem projektu realizowanego przy współpracy z Akademią Muzyczną w Gdańsku było opracowanie nowatorskiego podejścia do reprezentacji, gromadzenia i wyszukiwania dokumentów muzycznych w postaci elektronicznej. Jednym z efektów projektu jest prototypowa biblioteka cyfrowa "Moniuszko" udostępniająca opisy bibliograficzne oraz wybrane zasoby multimedialne Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej w Gdańsku(http://kiw.eti.pg.gda.pl:2001/akademia2/logowanie.jsp). Więcej informacji o projekcie "Moniuszko" dostępnych jest na stronie projektu (http://kiw.eti.pg.gda.pl/moniuszko/).

  • CLUSTERIX: National CLUSTER of LInuX Systems, Task 15: Dynamic 3D visualization of terrain based on geospatial data. National grant KBN, 2004-2005 ( http://clusterix.pcz.pl )

  • Functional conformance testing methods for parallel and distributed programming libraries. National grant KBN-3T11C-01026, 2004-2005 (więcej...)

  • Effective tracing and visualization of dynamic objects in interactive distributed simulation systems. National grant KBN-4T11C-00422, 2002- 2004.

  • GDASKON: A municipal Web information and navigation system for the handicapped. National grant KBN - 8T11-E03698C/4177, 2000-2002

  • Methods and tools for testing of parallel programming libraries. Polish-French bilateral research program POLONIUM, National grant KBN -3520.I (PL), 03268VC (F), 2000-2002 ( /documents/176468/261567/apache.pdf )

 

Projekty krajowe

 

Projekty międzynarodowe