Nazwa przedmiotu:

Przetwarzanie Obrazów
Typ przedmiotu:  
Katedra/sekcja: Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych

wykład

Liczba godzin: 2
Prowadzący: dr inż. Maciej Smiatacz, dr inż. Jacek Lebiedź
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Inteligentne Systemy Interaktywne - sem. 7

laboratorium

Liczba godzin: 2
Prowadzący: dr inż. Maciej Smiatacz
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Inteligentne Systemy Interaktywne - sem. 7
wykład

1. Materiały do wykładów

  • Notatki do wykładu (M. Smiatacz) 
  • Notatki do wykładu dotyczącego kompresji obrazów (J. Lebiedź), hasło: AA000, gdzie AA - kod budynku, w którym zaplanowane zostały wykłady, 000 - zwiększony o 127 numer sali, w której zaplanowane zostały wykłady

2. Zaliczenie

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie liczby punktów uzyskanych za część teoretyczną (maksymalnie 60 punktów) oraz laboratoryjną (maksymalnie 40 punktów). Szczegółowe zasady zaliczania przedmiotu są dostępne tutaj.

Często zadawane pytania

  • P.: Czy będzie trzeci termin zaliczenia? O.: Nie.
  • P.: Czy jeśli zaliczenie P.O. jest ostatnią rzeczą, która dzieli mnie od egzaminu inżynierskiego, mogę liczyć na trzeci termin? O.: Nie.
 
laboratorium