Nazwa przedmiotu: Rzeczywistość Wirtualna
Typ przedmiotu: specjalnościowy (podstawowa i uzupełniająca)
Katedra/sekcja: Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych

wykład

Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr inż. Jacek Lebiedź
Prowadzony na:
Stopień: 2 (mgr) - Inteligentne Systemy Interaktywne - sem. 2

laboratorium

Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr inż. Jacek Lebiedź
Prowadzony na:
Stopień: 2 (mgr) - Inteligentne Systemy Interaktywne - sem. 2

projekt

Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr inż. Jacek Lebiedź
Prowadzony na:
Stopień: 2 (mgr) - Inteligentne Systemy Interaktywne - sem. 2
wykład

Materiały do wykładu można nabyć w punkcie ksero (EA 69).


2018/2019: Wyniki projektu, laboratorium, egzaminu z 14 stycznia 2019 i 29 stycznia 2019 oraz zaliczenia przedmiotu


2017/2018: Wyniki projektu, laboratorium, egzaminu z 12 grudnia 2017 i 29 stycznia 2018 oraz zaliczenia przedmiotu


2016/2017: Wyniki projektu, laboratorium, egzaminu z 20 grudnia 2016, 7 lutego 2017 i 14 lutego 2017 oraz zaliczenia przedmiotu


2015/2016: Wyniki projektu, laboratorium, egzaminu z 26 stycznia 2016 i 4 lutego 2016 oraz zaliczenia przedmiotu


Wykłady zaproszone w roku akademickim 2018/2019:

13 listopada 2018 20 listopada 2018
Jarosław Patschull
(Integra AV Sp. z o.o.)
Marek Liban
(Delivr Poland Sp. z o.o.)
Urządzenia rzeczywistości wirtualnej Programowanie rzeczywistości wirtualnej


Wykłady zaproszone w roku akademickim 2017/2018:

16 listopada 2017
Dariusz Szagała i Daniel Łukwiński
(AREX Sp. z o.o.)
Trenażery - szkoleniowe zastosowania rzeczywistości wirtualnej


Wykłady zaproszone w roku akademickim 2016/2017:

8 listopada 2016 15 listopada 2016
Tomasz Rogacewicz
(PWSZ Elbląg)
Grzegorz Trzeciak
(Squadron Sp z o.o.)
Symulacja pojazdów szynowych w praktyce Virtual Battlespace - narzędzie do symulacji


Wykład zaproszony w roku akademickim 2015/2016:

9 listopada 2015
Damian Karczewski
(VR ONE)
Interfejs rzeczywistości wirtualnej


Archiwum: wyniki z semestru zimowego 2005/2006, semestru zimowego 2006/2007, semestru zimowego 2007/2008, semestru zimowego 2008/2009, semestru zimowego 2009/2010, semestru zimowego 2010/2011, semestru zimowego 2011/2012, semestru zimowego 2012/2013, semestru zimowego 2013/2014 i semestru zimowego 2014/2015

projekt i laboratorium

Na projekt i laboratorium składa się realizacja aplikacji wykorzystującej dostępny w laboratorium EA 411 sprzęt rzeczywistości wirtualnej i oprogramowanie deweloperskie (Unity, Visual Studio). Aplikacja jest realizowana przez zespół studencki, którego liczebność ustalana jest w zależności od złożoności aplikacji.

Projekt jest realizowany w pierwszej połowie semestru i polega na przygotowaniu dokumentacji projektowej dla realizowanej aplikacji. Dokumentacja ta powinna składać się z następujących dokumentów (przekazywanych prowadzącemu w odstępach dwutygodniowych):

 1. skład zespołu, data przekazania, tytuł aplikacji, opis działania aplikacji, specyfikacja jej wymagań, wykorzystany sprzęt rzeczywistości wirtualnej (np. MS Hololens), wykonawcze środowisko programistyczne (np. Unity);
 2. skład zespołu, data przekazania, tytuł aplikacji, pełny projekt interfejsu (najlepiej w postaci diagramu stanów); precyzyjny opis struktury zasobów zewnętrznych (definicja struktury wymaganych przez aplikację plików z danymi);
 3. skład zespołu, data przekazania, tytuł aplikacji, wewnętrzna struktura aplikacji (moduły), struktury danych (diagram klas wraz z opisem poszczególnych klas); harmonogram wykonania aplikacji w drugiej połowie semestru (trzy etapy kończące się punktami kontrolnymi).

Laboratorium jest realizowane w drugiej połowie semestru i polega na wykonaniu aplikacji rzeczywistości wirtualnej zaprojektowanej w pierwszej połowie semestru. Każdy zespół zgodnie z zaplanowanym harmonogramem zobowiązany jest do trzech pokazów kontrolnych realizowanej aplikacji w kolejnych etapach jej powstawania. Ostatni z pokazów powinien dotyczyć aplikacji w formie ostatecznej.

Zajęcia projektowe i laboratoryjne odbywają się w sali EA 411 (katedralne laboratorium rzeczywistości wirtualnej).

Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej EA 411

Stanowiska dewelopersko-użytkowe w laboratorium EA 411:

 1. komputer PC z kartą graficzną z 4 wyjściami
  3 monitory 3D z okularami 3D Vision 2
  wolant, pedały i przepustnica Saitek Cessna Yoke & Rudder Pedals
  gogle rzeczywistości wirtualnej Oculus Rift DK1
 2. komputer PC
  monitor LCD i monitor CRT 120Hz
  projektor 3D InFocus DepthQ z okularami 3D (2 szt. przewodowe i 18 szt. bezprzewodowych)
 3. komputer PC z kartą graficzną z 4 wyjściami
  4 monitory
  wolant, pedały i przepustnica Flight Sim Yoke & Pro Pedals & Throttle Quadrant
 4. komputer PC z monitorem
  rękawice cybernetyczne (prawa i lewa) DG5-VHand data gloves R+L
  gogle rzeczywistości wirtualnej eMagin Z800 3DVisor
  gogle rzeczywistości wirtualnej META.01 DE
 5. komputer PC z monitorem
  manipulator Gamepad Saitek P580
  gogle rzeczywistości wirtualnej eMagin Z800 3DVisor
  gogle rzeczywistości wirtualnej ODG R-6 Smart Glasses
 6. komputer PC z monitorem
  manipulator Gamepad Saitek P580
  gogle rzeczywistości wirtualnej eMagin Z800 3DVisor
  gogle rzeczywistości rozszerzonej Epson Moverio BT-200 Smart Glasses
 7. komputer PC z monitorem
  rękawica cybernetyczna P5 Data Glove
  gogle rzeczywistości wirtualnej eMagin Z800 3DVisor
  gogle rzeczywistości rozszerzonej Epson Moverio BT-200 Smart Glasses
 8. komputer PC z kartą graficzną z 4 wyjściami
  4 monitory
  manipulator CyberStick2
 9. komputer PC
  monitor 3D z okularami 3D Vision
  2 × kontroler ruchu i nawigacji Playstation Move i kamera Playstation Eye
  kontroler ruchu Kinect
 10. komputer PC
  monitor 3D z okularami 3D Vision
  kontroler ruchu Kinect
 11. komputer PC z kartą graficzną z 4 wyjściami
  4 monitory 3D z okularami 3D Vision 2
  kierownica Logitech MOMO Racing Force
  gogle rzeczywistości wirtualnej Oculus Rift DK1
 12. komputer PC
  monitor wielodotykowy
  mysz 3D Space Pilot PRO
  gogle rzeczywistości wirtualnej Oculus Rift DK1
  gogle rzeczywistości rozszerzonej MS Hololens
 13. komputer PC
  monitor 3D z okularami 3D Vision 2
  drukarka 3D Solveeve UP!3D
  gogle rzeczywistości wirtualnej HTC Vive
  gogle rzeczywistości wirtualnej Oculus Rift CV1
 14. komputer PC z monitorem
  skaner 3D SmartTech ScanBright Edu
  skaner wodzikowy 3D MicroScribe G z końcówką laserową
  gogle rzeczywistości wirtualnej Oculus Rift DK1