Seminarium Dyplomowe Inżynierskie

specjalnościowy (podstawowa)
Rodzaj zajęć: Liczba godzin: Prowadzący: Prowadzony na: Stopień: Semestr:
seminarium 2 prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski Informatyka 1 (inż.) 7

Seminarium Dyplomowe Inżynierskie dla niestacjonarnych studiów inżynierskich  (do roku akademickiego 2014/2015)

podstawowy
Rodzaj zajęć: Liczba godzin: Prowadzący: Prowadzony na: Stopień: Semestr:
seminarium 2 dr inż. Jacek Lebiedź Informatyka 1 (inż.) 7

Seminarium Dyplomowe Magisterskie

specjalnościowy (podstawowa)
Rodzaj zajęć: Liczba godzin: Prowadzący: Prowadzony na: Stopień: Semestr:
seminarium 2 prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski Inteligentne Systemy Interaktywne 2 (mgr) 3

Seminarium Dyplomowe Magisterskie dla niestacjonarnych studiów magisterskich

podstawowy
Rodzaj zajęć: Liczba godzin: Prowadzący: Prowadzony na: Stopień: Semestr:
seminarium 1 + 2 dr inż. Jacek Lebiedź

Informatyka

Informatyka

2 (mgr)

2 (mgr)

3

4