Nazwa przedmiotu: Seminarium Dyplomowe Inżynierskie
Typ przedmiotu: specjalnościowy (podstawowa)
Katedra/sekcja: Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych
seminarium
Liczba godzin: 2
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Informatyka - sem. 7
seminarium

1. Cele

  • kontrola postępów realizacji projektu inżynierskiego
  • promowanie pracy zespołowej
  • nabywanie umiejętności prezentowania stanu projektu

2. Zaliczenie

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie punktacji za prezentacje przedstawiające cele do osiągnięcia przez zespół realizujący i wymagania dla produktu końcowego na tle aktualnego stanu wiedzy w zakresie, którego projekt dotyczy oraz propozycje rozwiązania problemu  (2×15p.), a także demonstrację działającego produktu (1×20p.). Dodatkowo oceniania jest aktywność wszystkich uczestników seminarium podczas zajęć (50 p.).

Oceny (2017.12.16): poniedziałki | środy