Kierownik
prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski
budynek A pok. 423
tel. 48 58 347 1089      bowisz@eti.pg.edu.pl
 

Sekretariat
Magdalena Kwaśniewska
budynek A pok. 421
tel. 48 58 347 2481      magdalena.kwasniewska@eti.pg.edu.pl

Aktualności
Nauka
Zatrudnimy

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH

W roku akademickim 2018/2019 Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych proponuje następujące tematy prac dyplomowych magisterskich.

Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok akademicki 2018/2019 – KISI

 1. Ustalanie informacji o publikacjach przechowywanych w danym katalogu.
 2. Syntezator mowy z użyciem głębokich sieci neuronowych.
 3. Rozpoznawanie obiektów kosmicznych ze zdjęć obserwacji naziemnej z wykorzystaniem uczenia maszynowego
 4. Rozpoznawanie pisma odręcznego z wykorzystaniem głębokiego uczenia i analizy treści
 5. Identyfikacja i śledzenie pszczół z użyciem wyników ich detekcji   w sekwencji obrazów
 6. Otrzymywanie map głębi na podstawie układu dwóch kamer z szeroką linią bazową
 7. Zastosowanie losowych pól Markowa (MRF) w widzeniu stereoskopowym
 8. Rozpoznawanie wydźwięku wiadomości tekstowych na podstawie ich treści oraz danych behawioralnych zbieranych podczas wpisywania
 9. Zastosowanie sieci bayesowskich w zadaniu przewidywania wyniku gry
 10. Demonstrator łazika księżycowo-marsjańskiego w rzeczywistości wirtualnej
 11. Wirtualna podróż po Układzie Słonecznym z wykorzystaniem nawigacji kosmicznej
 12. Symulator wejścia statku kosmicznego w atmosferę i lądowania na Ziemi
 13. Graficzny interfejs użytkownika dla aplikacji w jaskiniach rzeczywistości wirtualnej
 14. Wirtualny mikroskop tkanek
 15. Wizualizacja topologii sieci w czasie rzeczywistym
 16. Precyzyjne lokalizowanie i śledzenie twarzy na obrazach przy użyciu ograniczonego modelu lokalnego
 17. Analiza efektywności algorytmów sztucznej inteligencji w grach komputerowych
 18. Gra edukacyjna prezentująca zjawisko soczewkowania grawitacyjnego
 19. Gra edukacyjna prezentująca manewru transferowy Hohmanna
 20. Wykrywanie przeszkód w oparciu o stereofotogrametrię
 21. Tworzenie gier wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w środowisku Unity
 22. Detekcja i rozpoznawanie obiektów z wykorzystaniem głębokiego uczenia
 23. Sterowanie grami komputerowymi przy pomocy wybranych sygnałów fizjologicznych
 24. Pomiar tętna w oparciu o sekwencje wideo
 25. Narzędzie CAST do testowania mutacyjnego programów w języku C++

 

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.