Nazwa przedmiotu: Systemy Uczące się
Typ przedmiotu: specjalnościowy (podstawowa)
Katedra/sekcja: Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych

wykład

Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr inż. Jerzy Dembski, dr inż. Agata Kołakowska
Prowadzony na:
Stopień: 2 (mgr) - Inteligentne Systemy Interaktywne - sem. 2

projekt

Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr inż. Jerzy Dembski, dr inż. Agata Kołakowska
Prowadzony na:
Stopień: 2 (mgr) - Inteligentne Systemy Interaktywne - sem. 2

seminarium

Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr inż. Jerzy Dembski, dr inż. Agata Kołakowska
Prowadzony na:
Stopień: 2 (mgr) - Inteligentne Systemy Interaktywne - sem. 2
wykład

Termin i miejsce
czwartek 14:15 - 16:00, sala NE 109

Zasady zaliczania przedmiotu

W ciągu semestru można zdobyć 100 punktów:

Kolokwium 1 - 20 pkt.
Kolokwium 2 - 20 pkt.
Seminarium - 20 pkt.
Projekt - 20 pkt.
Obecności na wykładzie i seminarium - 20 pkt.

Kolokwium, egzamin, seminarium i projekt powinny być zaliczone przynajmniej na 12 punktów.

Ocena końcowa zostanie wystawiona wg następujących reguł:
55-64     3,0
65-73     3,5
74-82     4,0
83-91     4,5
92-100   5,0

 

Materiały do wykładów

Wykłady 1-4 (A.K.)
Wykłady 5-8 (J.D.) - (Znajomość treści na slajdach oznaczonych gwiazdką (*) w lewym górny rogu nie będzie wymagana podczas kolokwium 15.01.2019)

Przykładowe zadania z II części wykładu

WYNIKI KOLOKWIUM 6.12.2018 r.

WYNIKI KOLOKWIUM 15.01.2019 r.

WYNIKI EGZAMINU 4.02.2019

WYNIKI KOŃCOWE

seminarium

Tematy semianariów i projektów w roku 2018/19.

 UWAGA! Warunkiem zaliczenia seminarium jest dostarczenie prezentacji lub sprawozdania w formie elektronicznej lub drukowanej. Projekt powinien być dostarczony w postaci kodu źródłowego, pliku wykonywalnego wraz z wymaganymi do uruchomienia bibliotekami, opisu tego co zostało zrobione oraz instrukcji użytkowania.

                                                                                                        projekt