Testowanie Oprogramowania Systemów Krytycznych

Obieralny

Rodzaj zajęć: Liczba godzin: Prowadzący: Prowadzony na: Stopień: Semestr:
wykład 1 prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski Technologie Kosmiczne i Satelitarne 2 (mgr) 2
laboratorium 1 dr inż. Adam Łukasz Kaczmarek Technologie Kosmiczne i Satelitarne 2 (mgr) 2
projekt 1 dr inż. Adam Łukasz Kaczmarek Technologie Kosmiczne i Satelitarne 2 (mgr) 2

 Wykład

Cel przedmiotu:

  1. Poznanie sposobów oceny jakości oprogramowania pokładowego i naziemnego.
  2. Przegląd standardów zarządzania jakością w projektach informatycznych dla zastosowań kosmicznych.
  3. Nabycie elementarnych umiejętności we wdrażaniu standardów zarządzania jakością w przedsięwzięciach kosmicznych.

Treść przedmiotu:

  1. Cykl życia produktu a cykl testowania, jakość produktu informatycznego;
  2. Procesy WWT, standardy ECSS;
  3. Planowanie procesów WWT;
  4. Techniki analizy statycznej;
  5. Modele błędu, programu i środowiska;
  6. Strategie testowania funkcjonalnego;
  7. Strategie testowania strukturalnego;

Materiały: kolor

Punktacja: oceny

Uwaga:

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu odbedzie się

w piątek, 15 lutego 2019, w godz. 9:15-10:00 w sali NE208

Podczas kolkwium bedzie można korzystać z papierowej (!) wersji

materiałów wykładowych. Do kolokwium mogą przystąpic tylko te osoby, które wg wykazu

na mojaPG jeszcze nie uzyskały oceny końcowej lub otrzymały

ocenę niedostateczną.