Nazwa przedmiotu:

Widzenie Komputerowe dla niestacjonarnych studiów inżynierskich
Typ przedmiotu: podstawowy
Katedra/sekcja: Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych
Wykład
Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr inż. Maciej Smiatacz
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Informatyka - sem. 6
Laboratorium
Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr inż. Jerzy Dembski, dr inż. Maciej Smiatacz
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Informatyka - sem. 6
wykład

1. Materiały

  • W. Malina, M. Smiatacz, Cyfrowe przetwarzanie obrazów. Wydawnictwo EXIT, Warszawa 2008
  • W. Malina, Podstawy automatycznej klasyfikacji obrazów. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2002

2. Zaliczenie

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie liczby punktów uzyskanych za część teoretyczną oraz laboratoryjną.  Szczegółowe zasady zaliczania przedmiotu są dostępne tutaj.

laboratorium

Ćwiczenie 1: Wyrównanie histogramu i binaryzacja obrazu

Instrukcja

Program bazowy

Przykładowe obrazy

Ćwiczenie 2: Filtracja obrazu

Instrukcja

Program bazowy

Ćwiczenie 3: Operacje morfologiczne

Instrukcja

Program bazowy

Ćwiczenie 4: Klasyfikator minimalnoodległościowy

Instrukcja

Program bazowy

Ćwiczenie 5: Klasyfikator iteracyjny

Instrukcja

Program bazowy