Nazwa przedmiotu:

Widzenie Komputerowe
Typ przedmiotu: specjalnościowy (podstawowa)
Katedra/sekcja: Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych
Wykład
Liczba godzin: 2
Prowadzący: dr inż. Maciej Smiatacz, dr inż. Agata Kołakowska
Prowadzony na:
Stopień: 2 (mgr) - Inteligentne Systemy Interaktywne - sem. 3
Laboratorium
Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr inż. Maciej Smiatacz
Prowadzony na:
Stopień: 2 (mgr) - Inteligentne Systemy Interaktywne - sem. 3
wykład

1. Materiały

2. Zaliczenie

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie liczby punktów uzyskanych za część teoretyczną oraz laboratoryjną. Szczegółowe zasady zaliczania przedmiotu są dostępne tutaj.

laboratorium
 

1. Klasyfikatory minimalnoodległościowe:

2. Klasyfikator Fishera:

 3. Klasyfikator iteracyjny:

4. Klasyfikator statystyczny:

5. Przepływ optyczny:

6. Eigenface: